نتایج فراخوان و مسابقات گروه بهداشت و ایمنی

ضمن تبریک هفته معلم به همه همکاران محترم نتایج مسابقات و فراخوانهای گروه بدین ترتیب است .

  • خانم رقیه واشقانی  رتبه اول فراخوان طرح درس کتاب الزامات محیط کار
  • خانم رقیه واشقانی  رتبه اول فراخوان تجارب خلاق در زمینه کتاب الزامات محیط کار
  • انجمن علمی برتر هنرستانهای استان قم

1. هنرستان کارو دانش شهید احمدی روشن

2. هنرستان فنی حرفه ای حضرت معصومه  ( س )

3. هنرستان تربیت بدنی فخری

4. هنرستان فنی و حرفه ای برقعی