کارگاه اموزشی

باسلام واحترام

قابل توجه همکاران رشته طراحی ودوخت:

جلسه دوم کارگاه اموزشی بررسی کتب جدید التالیف واموزش الگو به روش مولر برگزار میکند

زمان:یکشنبه 12دیماه 95ساعت 10:30صبح برگزار میکند.

مکان:هنرستان زینب کبری_بلوار امین کوی8

بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی

اطلاعیه فوری

بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی و هجدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی و حرفه ای ابلاغ گردید.

 

در راستای ارتقای کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای و عملیاتی نمودن سیاست های معاونت آموزش متوسطه ، شیوه نامه چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی و هجدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی برای سال تحصیلی 96-1395 پس از تأیید کمیته مستند سازی وزارت متبوع طی بخشنامه شماره 410/160488 مورخ 95/9/14 به منظور برنامه ریزی و اجرا ابلاغ گردید.

 

مسابقات و جشنواره های شاخه فنی و حرفه ای در سه مرحله هنرستانی، استانی و کشوری برگزار می گردد.

 

جلسه کارگاه آموزشی بررسی کتب درسی

باسلام و محترام

قابل توجه همکاران رشته طراحی و دوخت:

 کارگاه آموزشی بررسی کتب جدیدالتالیف درس طراحی و مدل سازی دامن برگزار میگردد.

زمان:یکشنبه پنجم دی ما ه95 در ساعت 10صبح برگزار میگردد.

مکان: هنرستان زینب کبری _بلوار امین کوچه8 

 

جشنواره الگوهای برترتدریس رشته طراحی ودوخت

جشنواره الگوهای برترتدریس رشته طراحی ودوخت

دستورالعمل اجرایی جشنواره الگوهای برتر تدریس در رشته طراحی ودوخت شاخه فنی وحرفه ای

 

خلا قیت  ونوآوری  درارائه الگوی  تدریس برتر و مشارکت  فعا ل  هنر آموزان  در ارائه الگوی نوین مبتنی برict یکی از راهکارهای موثر ی برای به سازی مهارتهای تخصصی هنرآموزان در دروس تخصصی علمی وعملی ومهارتی در آموزشهای فنی وحرفه ای میباشد. ازدیدگاه صاحبنظرا ن ، جشنواره الگو های  تدریس  برتر به مثابه  ابزاری  برای شنا خت  استعدادها و چا لش­ها ، به منظور  بهبو د  روش­های  یاددهی - یا دگیری  و فرصتی  برای ارائه  و ظهور و بروز استعد ادها و نوآوری­ها ی موفقیت آمیز در زمینه مها رت­های  تخصصی  محسو ب  می­گردد.

دبیرخانه راهبری کشوری پوشاک وطراحی ودوخت  در نظر  دارد

ادامه مطلب: جشنواره الگوهای برترتدریس رشته طراحی ودوخت