وبینار جلوه های ویژه مینیاتوری در معماری

 


گروه درسی معماری داخلی فنی  حرفه ای و کاردانش

 جلوه های ویژه مینیاتوری از دریچه معماری
روز شنبه سی ام بهمن ماه ساعت ۱۸/۳۰
https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/fani-bahman


اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان