برگزاری کارگاه پروژه محور

گروه آموزشی تربیت کودک استان قم با همکاری دبیرخانه کشوری سلامت و ایمنی مستقر در کردستان و

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و تولید محتوای استان قم برگزار می کند:

موضوع کارگاه آفلاین کشوری: 

ساخت pdf تعاملی و آموزش کار با canva

 صدور گواهی کارگاه منوط به ارسال پروژه می باشد

همچنین به سه اثر برتر رتبه تعلق گرفته و تقدیرنامه صادر می شود.

جهت دریافت پوستر کارگاه، اینجا کلیک کنید.

برگزاری کارگاه پروژه محور

گروه آموزشی تربیت کودک استان قم با همکاری دبیرخانه کشوری سلامت و ایمنی مستقر در کردستان و

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و تولید محتوای استان قم برگزار می کند:

موضوع کارگاه آفلاین کشوری: 

ساخت pdf تعاملی و آموزش کار با canva

 صدور گواهی کارگاه منوط به ارسال پروژه می باشد

همچنین به سه اثر برتر رتبه تعلق گرفته و تقدیرنامه صادر می شود.

جهت دریافت لینک فیلم دوم (ساخت pdf تعاملی) ، اینجا کلیک کنید.

برگزاری کارگاه پروژه محور

گروه آموزشی تربیت کودک استان قم با همکاری دبیرخانه کشوری سلامت و ایمنی مستقر در کردستان و

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و تولید محتوای استان قم برگزار می کند:

موضوع کارگاه آفلاین کشوری: 

ساخت pdf تعاملی و آموزش کار با canva

 صدور گواهی کارگاه منوط به ارسال پروژه می باشد

همچنین به سه اثر برتر رتبه تعلق گرفته و تقدیرنامه صادر می شود.

جهت دریافت فیلم اول (آموزش کار با canva) اینجا کلیک کنید.

مسابقه ی کتاب خوانی آنلاین

مسابقه کتابخوانی آنلاین 

            "مشترک بین دبیرخانه های راهبری کشوری سلامت و ایمنی و خدمات تغذیه و سفر"

موضوع مسابقه: مهارت های نرم 

منبع مسابقه: مهارت های نرم ترجمه هلیا رنجبر

تاریخ برگزاری: سه شنبه مورخ 18/ 02/1403

ساعت برگزاری: 19-15

آدرس برگزاری: http://kurdazmoon.ir

جهت دریافت پی دی اف کتاب، اینجا کلیک کنید.