شیوه نامه برگزاری نمایشگاه هنری ویژه ی دبیران هنر(متوسطه اول، فنی حرفه ای و کاردانش)

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه
اردیبهشت ماه
روز
پنج شنبه
تاریخ ارسال آثار
98/01/22
موضوع
برگزاری نمایشگاه هنری از آثار دبیران و هنرآموزان هنــر در هفته معلم  
گروه درسي
فرهنگ و هنر (دوره ی اول متوسطه) هنــر (فنی حرفه ای و کاردانش)
رديف
1

 

سومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 98- 1397 )

نوع تقدیر
استانی  ناحیه ای
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
استانی ناحیه ای
استانی ناحیه ای
استانی ناحیه ای
استانی ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای استانی
تاريخ ارسال آثار
98/01/31
97/12/15
97/12/15
97/12/20
97/12/05
97/12/05
98/02/08
97/11/30
97/11/30
97/12/21
97/12/21
97/11/30
97/12/07
97/12/22
98/01/20
97/11/04
97/11/16
97/11/20
97/11/30
97/12/14
98/01/27
98/01/27
موضوع
مسابقه تهیه نرم افزارها و فایل کمک آموزشی رشته الکترونیک فنی
فراخوان نقد و بررسی کتاب کارآفرینی
فراخوان محتوای الکترونیکی
انتخاب طرح درس برتر
فراخوان مسابقه انتخاب طرح درس نویسی طراحی و مدل سازی لباس زنانه پایه یازدهم
فراخوان مسابقه انتخاب طرح درس نویسی طراحی و مدل سازی لباس بچه گانه  پایه یازدهم
فراخوان نقد و بررسی کتاب طراحی لباس های محلی
فراخوان نقد وبررسی استاندارد مهارتی پایه دوازدهم (کاربرامور بانکی وکاردکس مواد)
فراخوان نقد وبررسی کتاب های تخصصی پایه دوازدهم (صورت هایی مالی و حسابداری بهای تمام شده )
انتخاب سوال برتردروس پودمانی وجوه نقد و خرید و فروش پایه دهم
انتخاب سوال برتر درس پودمانی حقوق ودستمزد و اموال وانبار پایه یازدهم
فراخوان جمع آوری ایده ها و طرح های خلاقانه درخصوص بهره وری کیفی از تجهیزات موجود کارگاه ها
فراخوان جمع آوری ایده های کارآفرینی و کسب در آمد هنرستان ها
فراخوان جشنواره الگوهای برتر تدریس
جشنواره تولید محتوای الکترونیکی
فراخوان ارسال نمونه سوال پودمانی رشته های نقشه کشی معماری و معماری داخلی
ارسال تصاویر نمونه پروژه های عملی اجرا شده (معماری داخلی، نقشه کشی معماری وساختمان )
 نقد کتاب تزیینات سلولزی معماری داخلی در قالب فرم موجود در سایتqomgt.ir
فراخوان فیلم خلاقیت در آموزش معماری داخلی و نقشه کشی معماری
فراخوان طرح درس روزانه و سالانه رشته معماری داخلی و نقشه کشی معماری در قالب فرم موجود در سایت qomgt.ir
ارسال نمونه سوال عملی همراه با چک لیست رشته معماری داخلی ، نقشه کشی معماری و ساختمان
ارسال گزارش نحوه اجرای دروس عملی در قالب نرم افزار، پاور پوینت (شامل عکس ، متن و...)
گروه درسي
الکترونیک
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
طراحی دوخت
طراحی دوخت
طراحی دوخت
حسابداری کاردانش
حسابداری  فنی حرفه ای
حسابداری  فنی حرفه ای
حسابداری  فنی حرفه ای
کامپیوتر  فنی حرفه ای و کاردانش
کامپیوتر  فنی حرفه ای و کاردانش
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22