دومین مرحله مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 97-1396)

نوع تقدیر
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/12/16
موضوع
آزمون آنـلاین از ترجـمه  ســوره های انـعام و حـشر
گروه درسی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
رديف
1

 

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي فنی حرفه ای و کاردانش در سال تحصيلي 97-96

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/11/29
96/12/4
96/12/15
موضوع
آزمون آنلاین از درس کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD
آزمون آنلاین از کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
آزمون آنلاین از کتاب های معماری داخلی پایه یازدهم
گروه درسی
الکترونیک
رایانه فنی
نقشه کشی معماری
رديف
1
2
3

 

دومين مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

نوع تقدیر
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/12/22
96/12/22
96/12/22
97/2/7
96/12/6
96/12/6
96/12/6
96/12/6
96/11/29
96/11/23
97/1/28
97/1/30
97/1/28
97/1/29
96/11/29
97/2/7
96/12/20
96/12/20
96/11/15
96/11/15
97/1/20
97/1/20
97/1/20
96/12/1
97/1/15
96/12/22
بهمن ماه
96/11/29
96/11/29
موضوع
تهیه برنامه درسی در قالب پاورپوینت از فصل پنجم کتاب الزامات محیط کار طبق شیوه نامه
فراخوان تهیه برنامه HSE برای کلیه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش
مسابقه طراحی و تهیه پوستر
فراخوان آثار برگزیده هنرآموزان در نمایشگاه هفته مشاغل
انتخاب سوال برتر دروس پودمانی وجوه نقد پایه دهم (فنی حرفه ای)
انتخاب سوال برتر دروس پودمانی خرید وفروش پایه دهم (فنی حرفه ای)
انتخاب سوال برتر دروس پودمانی حقوق و دستمزد پایه یازدهم(فنی حرفه ای)
انتخاب سوال برتر دروس پودمانی اموال و انبار پایه یازدهم(فنی حرفه ای)
انتخاب سوال برتر استاندارد سرپرست ترخیص محصول (کاردانش)
مسابقه تحلیل کتاب دانش فنی پایه
مسابقه طراحی بروشور هفته مشاغل
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی کتاب های جدید التالیف با محوریت کیفیت بخشی
مسابقه طراحی بروشور هفته مشاغل
فراخوان جمع آوری محتوای الکترونیکی
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی طراحی و مدل سازی دامن
فراخوان همایش ارائه ژوژمان و آثار برگزیده در نمایشگاه هفته مشاغل
مسابقه تولید محتوی الکترونیکی از کتاب جدید التالیف کارآفرینی
مسابقه طرح درس و الگوهای برتر تدریس
مسابقه طراحی سوال برتر مهارت برق
مسابقه طراحی سوال برتر از دروس تخصصی دانش فنی
 مسابقه اجرای شبیه سازی و امداد نجات افراد مصدوم در حوادث کارگاه برق
 مسابقه اجرای شبیه سازی و امداد و نجات افراد مصدوم در حوادث کارگاهی برق طبق شیوه نامه
نقد و بررسی برنامه درسی نظام جدید آموزش متوسطه و ارائه پیشنهادات سازنده طبق شیوه نامه
فراخوان بررسی و راه های عملیاتی نمودن برنامه آموزشی همراه با تولید
فراخوان تهیه محتوای الکترونیکی براساس محتوای استانداردها و منابع درسی
فراخوان هم اندیشی نقد و بررسی کتاب های جدید رشته ی معماری داخلی
مسابقه طرح درس نویسی طبق شیوه نامه دبیرخانه
فراخوان طرح درس نویسی از کتاب های مبانی هنرهای تجسمی ، طراحی و عناصر بصری
فراخوان جشنواره هنری "هنر من" ویژه هنرآموزان بصورت مجازی
گروه درسی
بهداشت و الزامات
بهداشت و الزامات
بهداشت و الزامات
پوشاک
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
طراحی دوخت
طراحی دوخت
کارآفرینی
کارآفرینی
برق کاردانش
الکتروتکنیک فنی
الکتروتکنیک فنی حرفه ای و برق کاردانش
الکترونیک
الکترونیک
مدیریت خانواده
مدیریت خانواده
معماری
هنر
هنر فنی
هنر فنی و کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 

اولین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

نوع تقدیر
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/10/12
96/10/12
96/10/2
96/11/15
96/11/15
96/10/15
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/11/1
96/11/1
96/10/17
96/11/1
96/11/29
96/10/3
96/11/1
96/10/3
96/11/1
96/11/25
96/10/24
96/10/26
96/9/30
96/11/30
96/11/30
96/11/30
96/11/30
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/11/30
96/11/30
96/11/30
96/11/1
96/11/1
96/10/30
96/10/30
96/9/30
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/9/30
96/10/30
در طول سال تحصیلی
در طول سال تحصیلی
در طول سال تحصیلی
موضوع
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی 
فراخوان تهیه بروشور اینفوگراف و پوستر معرفی رشته های کامپیوترکاردانش
فراخوان تهیه بروشور و خلاصه بهمراه چکیده شیوه ارزشیابی شایستگی محور – تهیه بسته آموزشی ارزشیابی و نظام شایستگی محور
فراخوان  تحلیل و بررسی کتاب بر اساس  استاندارد
فراخوان طراحی سوال
فراخوان بروشور تبلیغاتی و پوستر جهت راه اندازی رشته معماری داخلی
مسابقه طرح درس روزانه و سالانه در قالب Power Point
مسابقه طراحی سوال کتاب کارگاهی تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل
مسابقه طراحی سوال کتاب کارگاهی تعمیرات سیستم تعلیق فرمان و ترمز خودرو
مسابقه طرح درس نویسی کتاب الزامات محیط کار
فراخوان تجارب خلاق هنرآموزان در زمینه تدریس کتاب الزامات محیط کار
مسابقه الگوهای فعال تدریس در دروس پایه دهم و یازدهم(حضوری)
فراخوان جشنواره الکترونیکی الگوهای تدریس برتر درس اموال و انبار (غیر حضوری)
انتخاب سوال برتر استاندارد مسئول سفارشات (کاردانش)
فراخوان جشنواره شیوه های نوین تدریس برای دروس مهارتی رشته مدیریت خانواده
فراخوان تحلیل استاندارد جدید آموزشی سازمان فنی و حرفه ای و منطبق با منابع آموزشی سال های گذشته
فراخوان مسابقه برترین طراحی سوالات الگوساز با رایانه
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی  الگو وبرش (تکدوز لباس زنانه )
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی درس عناصر بصری
فراخوان مسابقه طراحی سوال درس دانش فنی
فراخوان تهیه فیلم های آموزشی سه دقیقه ای از فرآیند تولید یک اثر هنری
مسابقه طراحی سوالات استاندارد (کتاب های جدید التألیف)
فراخوان برگزاری مسابقه درس پژوهی
فراخوان برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی
فراخوان برگزاری مسابقه روزنامه دیواری
مسابقه طراحی سوال برتر از درس دانش فنی(فنی و حرفه ای)
مسابقه انتخاب سوال برتر دروس تئوری و کارگاهی پودمان های یکم تا سوم
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
انتخاب طرح درس برتر دروس فنی، کارگاهی و مهارتی
فراخوان برگزاری مسابقه درس پژوهی
فراخوان برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی
فراخوان برگزاری مسابقه روزنامه دیواری
فراخوان تهیه جزوات آموزشی جهت دروس تخصصی فنی حرفه ای
فراخوان تهیه جزوات آموزشی جهت مهارت تخصصی کاردانش
فراخوان طرح درس سالانه دروس تخصصی
فراخوان طرح درس سالانه مهارت برق
مسابقه طرح درس کتاب تعیین شده توسط دبیرخانه
مسابقه طراحی سوال (منبع  از طریق سایت اعلام می گردد)
مسابقه طراحی سوال و شیوه های ارزشیابی
مسابقه نقد و بررسی کتاب کارآفرینی
مسابقه تولید محتوای آموزشی
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
مسابقه طرح درس نویسی رشته  تاسیسات مکانیکی
فراخوان ارسال مطالب علمی ،آموزشی و پژوهشی جهت چاپ در گاهنامه یا فصلنامه الکترونیکی تخصصی تاسیسات
فراخوان طرح درس استاندارد الگوهای روش تدریس فعال
گروه درسی
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
نقشه کشی معماری
نقشه کشی معماری
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
بهداشت و الزامات
بهداشت و الزامات
حسابداری
حسابداری
حسابداری
مدیریت
مدیریت
پوشاک
پوشاک
پوشاک
طراحی و دوخت
طراحی و دوخت
هنر فنی حرفه­ای­وکاردانش
هنر فنی حرفه­ای­وکاردانش
الکترونیک فنی و الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی و الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی و الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی و الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی
الکترونیک کاردانش
الکترونیک
الکتروتکنیک فنی حرفه ای وبرق کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای وبرق کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای وبرق کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای
برق کاردانش
الکتروتکنیک فنی
برق کاردانش
رایانه فنی حرفه ای
رایانه فنی حرفه ای
کارآفرینی
کارآفرینی
تاسیسات فنی حرفه ای و کاردانش
تاسیسات فنی حرفه ای
تاسیسات فنی حرفه ای
تاسیسات کاردانش
تاسیسات فنی حرفه ای
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46