نحوه ارزشیابی دروس پایه دهم

نحوه ارزشیابی دروس پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه را می توانید از لینک ذیل دانلود نمایید.

دانلود

هنرآموزان محترم توجه داشته باشید که هر فصل به صورت یک پودمان در نظر گرفته می شود و در امتحانی که برای هر پودمان برگزار می شود سه حالت وجود دارد (با توجه به مواردی که در استاندارد آمده) نمره دانش آموز یا 3 می شود یا 2  و یا 1. این نمره در 5 ضرب می شود و با نمره مستمر که از 5 است، جمع می شود و می شود نمره پایانی پودمان.
توجه1 : دانش آموزی که نمره پودمانش از 3،   1 شده باشد و یا به عبارتی نمره پودمانش زیر 12 باشد نمره قبولی این پودمان را نمی گیرد. و در شهریور باید این پودمان را مجددا امتحان دهد.

توجه 2: اگر نمره میانگین درس 12 باشد اما دریک فصل کمتر از 12 باشه باز باید ان فصل در شهریور امتحان داده شود.

توجه 3: اگر معدل نمرات پنج پودمان دانش آموز 12 و بالاتر باشد، نمره قبولی را کسب کرده است.

همکارانی که الزامات محیط کار ، ریاضی ، فیزیک،دانش فنی پایه، نقشه کشی فنی، نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای و تولید محتوا و برنامه نویسی  در هنرستان تدریس میکنند توجه داشته باشند در پایان هر فصل امتحان برگزار شده و در خرداد ماه تنها فصل پنج امتحان گرفته شود.

این طرح از همین امسال باید اجرا شود.

جلسه با مسئولین دفتر تالیف کتب درسی

جلسه سرگروههای آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش استان قم با مسئولین دفتر تالیف کتب درسی

( دکتر کفاشان – دکتر یزدانی – سرکار خانم نسیما و سرکار خانم بختیاری)  

و رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل و معاونت اموزش متوسطه

ادامه مطلب: جلسه با مسئولین دفتر تالیف کتب درسی