جلسه با مسئولین دفتر تالیف کتب درسی

جلسه سرگروههای آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش استان قم با مسئولین دفتر تالیف کتب درسی

 

( دکتر کفاشان – دکتر یزدانی – سرکار خانم نسیما و سرکار خانم بختیاری)

 

و رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل و معاونت اموزش متوسطه

ادامه مطلب: جلسه با مسئولین دفتر تالیف کتب درسی

مسابقه آنلاین درس دانش فنی

‼️توجه توجه توجه
🔺🔺🔺مسابقه آنلاین دانش فنی پایه
🔸🔸🔸 ویژه هنرآموزان فنی حرفه ای و کارودانش
🔹🔹🔹به مناسب روز مهندس
📅زمان: 5 اسفند، 5 شنبه
⏰ساعت: 9 الی 21

لینک ورد به آزمون:

http://test.qomgt.ir/login.php?redirect=test.php%3Ftid%3D21
📍قابل ذکر است که به  نفرات اول تا سوم تقدیرنامه تعلق می گیرد.