معرفی برگزیدگان آزمون آنلاین تجزیه وتحلیل آثار هنر96/2/3

معرفی برگزیدگان آزمون آنلاین تجزیه وتحلیل آثار هنری

ضمن تشکر از هنرآموزانی که در این آزمون شرکت کرده اند،اسامی برگزیدگان به شرح زیراست:

رتبه اول:خانم صغری ضیغمی

رتبه دوم:خانم مهری حامد

رتبه سوم:خانم ملیحه شیرازی زاده

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون آنلاین تجزیه وتحلیل اثر هنری،خانمها: مریم کدخدازاده، سعیده معصومی، ملیحه شیرازی زاده، مهری حامد، صالحه نوری ، نرگس یعقوبی، شیمابیگم معصوم،سلیمه باباخان، زینب شفیعی،صغری ضیغمی،مریم احمدی منفرد،محدثه برازنده واکرم حاجیلو

پوسترهای برگزیده نمایشگاه مجازی زمین پاک-96/1/27

 

 

 

 

1- خانم شیمابیگم معصوم،هنرآموز ناحیه 3-پوستر

 

2- خانم شیمابیگم معصوم،هنرآموز ناحیه 3-پوستر

 

3-خانم سلیمه باباخان،هنرآموز ناحیه 4-پوستر

 

4-خانم ملیحه شیرازی زاده،هنرآموز ناحیه 4-پوستر

عکس های برگزیده نمایشگاه مجازی زمین پاک-96/1/27

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- خانم سعیده معصومی،هنرآموز ناحیه 1-عکس 

2-خانم سعیده معصومی،هنرآموز ناحیه 1-عکس 

 

3-خانم محدثه برازنده،هنرآموز ناحیه 3-عکس   

 

4- خانم فائزه بهمنش،هنرآموز ناحیه 2-عکس