معرفی برگزیدگان آزمون آنلاین تجزیه وتحلیل آثار هنر96/2/3

معرفی برگزیدگان آزمون آنلاین تجزیه وتحلیل آثار هنری

ضمن تشکر از هنرآموزانی که در این آزمون شرکت کرده اند،اسامی برگزیدگان به شرح زیراست:

رتبه اول:خانم صغری ضیغمی

رتبه دوم:خانم مهری حامد

رتبه سوم:خانم ملیحه شیرازی زاده

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون آنلاین تجزیه وتحلیل اثر هنری،خانمها: مریم کدخدازاده، سعیده معصومی، ملیحه شیرازی زاده، مهری حامد، صالحه نوری ، نرگس یعقوبی، شیمابیگم معصوم،سلیمه باباخان، زینب شفیعی،صغری ضیغمی،مریم احمدی منفرد،محدثه برازنده واکرم حاجیلو