نقد و بررسی

باسلام

موارد نقد و بررسی کتاب دانش فنی پایه (پایه دهم) و کتاب نصب و راه اندازی سیستم انتقال آب گرم (پایه دهم) را تا 25آذر به گروه های آموزشی ارسال نمایید.

 

                                                                                                                                     با تشکر 

                                                                                                          محمدجواد کاظمیان سرگروه تاسیسات