نمونه سوال کارگاه سرویس و نگهداری

بسمه تعالی

سلام بر همکاران محترم

 

با تشکر از مهندس امیر دستجانی بابت طراحی سوال کارگاه سرویس و نگهداری خودرو تمام پودمان ها

دانلود

 

پودمان 1 دانش فنی تخصصی

بسمه تعالی

سلام بر همکاران محترم

با تشکر از مهندس مجید بختیاری دوست بابت ساخت پاور پینت درس دانش فنی تخصصی پودمان یک

شادی اموات همکارانی که  در امر آموزش زحمت می کشند صلوات

دانلود

نمونه سوال دانش فنی تخصصی

بسمه تعالی 

سلام علیکم 

نمونه سوالات دانش فنی تخصصی طراح آقای مهندس مجید بختیاری دوست

تمام پودمانها 

دانلود