آغاز سال تحصیلی

آغاز سال تحصیلی جدید ۹۵ – ۹۴ را به  هنرآموزان پر تلاش گروه کشاورزی تبریک و آرزوی سلامتی و موفقیت می نمایم .  رحیمی سرگروه کشاورزی استان