آشنایی با فعالیت شرکت طراحی وب در استان

به مناسبت هفته مشاغل 

باتوجه به کثرت گرایش طراحی وب در هنرستان های استان

برآن شدیم به منظور آَشنایی هنرجویان با آینده شغلی خود

توضیحاتی درباره فعالیت شرکتی فعال در استان دراین زمینه ،به هنرجویان و هنرآموزان گرامی ارائه کنیم.

امیداست که مشاهده این فیلم در افزایش انگیزه و علاقمندی هنرجویان موثر باشد

    لینک فیلم

بارم بندی امتحانات خرداد

پیرو سوالات همکاران درباره بارم بندی دروس جهت امتحانات خرداد

بخصوص دروس سال دهمبرای اطلاعات دقیق می توانید

به سایت دبیرخانه در لینک زیر مراجعه بفرمایید(mail)

برای بارم بندی به ساعت تئوری و عملی هر درس و تعداد ساعات در نظر گرفته شده برای آن درس توجه فرمایید و بارم بندی را با توجه به آن انجام دهید 

نوع سوالات و تعداد به نظر هنرآموزان می باشد

 

گزارش کارگاه ها و مطالب آموزشی

به اطلاع می رساند 

گزارش کارگاه های برگزار شده در سال جاری

و مطالب آموزشی مورد نیاز در بخش مطالب آموزشی سایت در دسترس همکاران می باشد

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین مایاکشوری

به استحضار می رساند
وفق درخواست دبیرخانه کشوری کامپیوتر مستقردراستان همدان درنظراست
کارگاه آموزشی آنلاین Autodesk Maya
ویژه هنرآموزان رشته کامپیوتر شاخه کاردانش ازطریق Lync
درروز پنج شنبه 98/02/19 ساعت 8 الی 11 صبح برگزارمی گردد
به همین منظور از هنرآموزان علاقمندان دعوت می شود جهت ثبت نام به تارنمای گروه کامپیوتر کاردانش استان کاردانش استان کردستان 
compkurdgroup.mihanblog.comمراجعه نمایند تاکدکاربری ورمزشرکت در وب کنفرانس برای عزیزان درنظرگرفته شود.

آزمون آنلاین شهروند الکترونیک

آزمون آنلاین از کتاب شهروند الکترونیک 
درتاریخ 98/2/10 از ساعت 9 صبح الی 21 برگزار می شود

شرکت برای کلیه هنرآموزان مجاز می باشد

به هنرآموزان برتر تقدیرنامه استانی تعلق می گیرد