آزمون آنلاین بهداشت حرفه ای رشته صنایع شیمیایی

شرکت در مسابقه از طریق سایت ← qomgt.ir صفحه اصلي ← سامانه شرکت درکارگاه مجازي و آزمون آنلاین.

 

"همراه با اهدای تقدیرنامه استانی به برگزیدگان مسابقه."

جهت دریافت منبع مطالعاتی مسابقه به کانال گروه های آموزشی رشته صنایع شیمیایی در پیام رسان ایتا به نشانی: 

https://web.eitaa.com/?utm_source=web_app_manifest#@SanayeShimiyayi

مراجعه فرمایید.

 

نحوه شرکت در مسابقه:

 از طریق سایت ← qomgt.ir صفحه اصلي ← سامانه شرکت درکارگاه مجازي و آزمون آنلاین.

 

زمان شرکت در آزمون: یکشنبه 1402/09/19 از ساعت 10 الی 24