تابلو اعلانات

فراخوان مهراوه به مناسبت هفته حسابداری
سومبن مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي دوره فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
الگوی بالاتنه و آستین تلفیقی
ساعت
18/30
تاريخ
99/10/16
روز
سه شنبه
گروه درسي
خیاطی کاردانش
رديف
1

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 1400- 1399)

نوع تقدیر
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1399/11/26
1399/11/30
1399/12/10
طبق جدول زمان بندی دبیرخانه کشوری
1399/10/15
1399/11/15
1399/11/20
1399/12/15
1399/12/20
1399/9/22
1399/10/20
1399/10/20
1399/12/13
1399/9/30
1399/9/30
1399/12/10
1399/12/10
1399/12/10
1399/10/30
1399/11/1
1399/12/1
1399/2/30
1399/9/30
1399/10/30
1399/10/1
1399/10/5
1399/10/5
1399/10/15
1399/10/15
1399/11/15
1399/11/15
1399/11/30
1399/9/15
1399/10/6
1399/10/20
1399/11/99
1399/9/20
1399/9/20
1399/9/20
1399/9/20
1399/11/20
1399/11/20
1399/12/20
1399/12/20
1399/12/20
1400/1/30
1400/1/30
1400/1/30
1400/1/30
1399/12/20
1399/12/20
موضوع
فراخوان مسابقه طرح درس مجازی استاندارد لباس شب و عروس
فراخوان تولید محتوای آموزشی استانداردهای گروه پوشاک
مسابقه طراحی سوالات استاندارد درس الگو ساز رایانه
تولید محتوای آموزشی استاندارد نازک دوز طبق جدول زمان بندی وحجم تعیین شده توسط دبیر خانه
فراخوان ارسال آخرین یافته های علمی، پژوهشی و آموزشی هنرجویان و هنرآموزان
مسابقه با عنوان بوم کسب و کار در دوران کرونا
فراخوان چگونگی ایجاد انگیزه تحصیل در هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش
مسابقه انتخاب بهترین روش تدریس از نظرحضوری و مجازی ( تمامی پایه ها)
فراخوان تولید محتواي انجام شده توسط هنرآموزان
مسابقه مجازي طرح درس پودمان دوم کتاب نصب تاسیسات گرمایی تشخیص بهترین طرح درس کارگاهی موفق
فرا خوان طراحی و ارائه نمونه سؤالات آزمون عملکردي پودمان های یک، دو و سه با درنظر گرفتن شایستگی هاي فنی و غیرفنی
فراخوان نقد و بررسی دروس تخصصی تاسیسات مکانیکی
فراخوان طراحی و ارائه نمونه سؤالات آزمون عملکردي پودمان های چهارو پنج با درنظر گرفتن شایستگی هاي فنی و غیرفنی
فراخوان تولید محتوای درسی به صورت الکترونیکی
فراخوان طرح درس دیجیتالی
نمایشگاه مجازی ازآثار برگزیده هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای
نمایشگاه مجازی ازآثار برگزیده هنرآموزان هنرستان های کاردانش
فراخوان نقد و بررسی کتاب های نونگاشت در رشته فتو-گرافیک
فراخوان طرح درس نویسی(طرح درس مجازی) درس طراحی و دوخت زنانه (پایه دهم )
فراخوان فعالیت های انجام شده در ایام خاص و کلاس های مجازی جهت بهبود آموزش
فراخوان طرح درس مجازی از کتاب طراحی و مدل سازی لباس زنانه (پایه یازدهم)
فراخوان نقد و بررسي کتاب  طراحی الگو به روش حجمی( مجازی)
فراخوان ارسال خلاقیت تدریس مجازی در ایام کرونا توسط همکاران
فراخوان طراحی سوال عملکردی از کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
فراخوان تهیه و طراحی طرح درس بر اساس شیوه تدریس مجازی (هنرآموزان کاردانش و فنی و حرفه ای)
فراخوان تهیه فیلم و محتوای آموزشی مهارت سرپرست ترخیص
فراخوان تهیه فیلم و محتوای آموزشی درس بهای تمام شده و مالیات
فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی مهارت های حسابداری تکمیلی، حسابداری صنعتی و سایر مهارت های پایه یازدهم (کاردانش)
فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی دروس حسابداری وجوه نقد، خرید و فروش، دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی(فنی حرفه ای)
فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی دروس حسابداری حقوق و دستمزد، اموال و انبار، صورت های مالی(هنرآموزان فنی حرفه ای)
فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی مهارت های کمک حسابدار و کاربر نرم افزار رایانه (هنرآموزان کار دانش)
فراخوان ارسال خلاقیت ارزشیابی مجازی در آزمون های مهارتی کار دانش و شایستگی فنی
ارائه راه کارهای خلاقانه ی هنرآموزان جهت فعالیت های گروهی هنرجویان در فضای مجازی
طراحی سوالات استاندارد شده بر مبنای شایستگی در هر سه پایه تحصیلی
طراحی درسنامه از دروس تخصصی برای هنرجویان محروم  از فضای مجازی
طراحی محتوای آموزشی فعالیت محور برای تدریس دروس تخصصی
فراخوان طرح درس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی(پودمان1جلسه6)
فراخوان تولید محتوای آموزشی کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی( پودمان1 جلسه6 )
فراخوان تولید محتوای آموزشی کتاب کارآفرینی وتولید(متوسطه نظری) بخش6
فراخوان کارپوشه های برتر براساس طرح درس استاندارد
مسابقه نقدو بررسی کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی
مسابقه نقدو بررسی کتاب کارآفرینی وتولید(متوسطه نظری)
فراخوان جشنواره برترتدریس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی  توسط هنر آموزان
فراخوان جشنواره ایده برترکارآفرینی
فراخوان جشنواره بوم کسب وکار
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب تزیینات سلولزی
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب تزیینات گچی
فراخوان تولید محتوای کتاب الزامات محیط کار رشته ساختمان(فنی)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی استاندارد نقشه کشی ساختمان(کاردانش)
فراخوان نقد و بررسی کتاب دانش فنی تخصصی
فراخوان نقد و بررسی کتاب طراحی تجاری
گروه درسي
پوشاک
پوشاک
پوشاک
پوشاک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
تاسیسات  
تاسیسات  
تاسیسات  
تاسیسات  
هنـر
هنـر
هنـر
هنـر
هنـر
طراحی دوخت  
طراحی دوخت
طراحی دوخت
طراحی دوخت
کامپیوتر فنی
کامپیوتر فنی
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
کامپیوتر کاردانش
تربیت کودک
تربیت کودک
تربیت کودک
تربیت کودک
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

 

 

دومبن مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي دوره فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
(3DMAX) جلسه اول
کارگاه آموزش آنلاین
(3DMAX) جلسه دوم
کارگاه آموزش آنلاین
کارگاه آموزش آنلاین با عنوان آشنایی با نرم افزارهای تدریس در فضای مجازی
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/9/8
99/9/9
99/9/30
روز
شنبه
یک شنبه
یک شنبه
گروه درسي
معماری داخلی
معماری داخلی
طراحی دوخت
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

اولین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي دوره فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
روش های خلاق تدریس
تبیین برنامه عملیاتی سال 400-۱399 وآشنایی با شیوه های تدریس در فضای مجازی
آموزش اتوکد سه بعدی
آموزش اتوکد سه بعدی
ساعت
18/30
18/30
18/30
12
تاريخ
99/8/10
99/8/20
99/8/21
99/8/22
روز
شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
گروه درسي
تربیت کودک
حسابداری
معماری
معماری
رديف
1
2
3
4

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی فنی و حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي99-1398)

الکتروتکنیک(آزمون آنلاین تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسین  حمزه ای

3

والفجر

 

اول

استانی

2

رضا  گلستانی مهر

3

والفجر

 

دوم

استانی

3

سید رسول آقا سید هاشم

4

گیوه چی

 

دوم

ناحیه ای

 

طراحی دوخت (آزمون آنلاین با عنوان دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سمیه افقهی

4

صباری

 

اول

استانی

2

نرگس حسین زاده شیرازی

4

عبداللهی

 

سوم

استانی

3

مهناز نوری

2

حضرت معصومه(س)

 

سوم

استانی

4

الهه دفتری

4

غ هدی

 

اول

ناحیه ای

 

الکترونیک فنی حرفه ای وکاردانش(مسابقه آنلاین درس نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد  علیمرادی

3

سعادت

 

دوم

استانی

2

هادی  شیری فلاح

2

ولی عصر(عج)

 

سوم

استانی

3

لیلا گائینی

3

فتح المبین

 

سوم

استانی

4

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

 

سوم

ناحیه ای

5

حسین اسلامی

2

ولی عصر(عج)

 

سوم

ناحیه ای

 

پوشاک(مسابقه طراحی سوالات درس الگو و برش)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا شریعتی

2

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

2

فاطمه یوسفی بزچلویی

2

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

3

لیلا علیخانی کوپایی

3

هنرمند

 

اول

استانی

 

پوشاک(مسابقه طرح درس نازکدوز)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

تهمینه علوی

2

فخری

 

اول

استانی

2

معصومه کبیری اصل

2

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

 

رایانه کاردانش(فراخوان جمع آوری طرح های خلاقانه آموزشی وکارگاهی، ایده های کار آفرینی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علی ضيغمي

1

امام رضا(ع)

 

اول

استانی

2

لیلی موسی پور

2

فخری

 

اول

استانی

3

صغری علی حسینی

2

فخری

 

اول

استانی

 

کارآفرینی(آزمون آنلاین کتاب نوآوری و کارآفرینی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا سلیمانی

1

امام حسن مجتبی(ع)

 

اول

استانی

2

احمد صفری

3

ملک لو

 

دوم

استانی

3

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

 

دوم

استانی

4

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

 

سوم

استانی

5

شمس الدین گودرزی

3

ملک لو

 

اول

ناحیه ای

6

احمد مومن

2

شهید زین الدین

 

دوم

ناحیه ای

7

علی اکبر حسینی مجرد

1

سادات

 

دوم

ناحیه ای

 

پوشاک(آزمون آنلاین با عنوان دوزنده تزیین کار لباس)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا  سلیمانی

1

امام حسن مجتبی(ع)

 

اول

استانی

2

فاطمه یاوری

3

سبحان

 

اول

استانی

3

تهمینه علوی سعادتلو

2

فخری

 

دوم

استانی

4

لیلا علیخانی

3

هنرمند

 

دوم

ناحیه ای

5

بتول احترامی

1

شهید امیر حسینی

 

دوم

ناحیه ای

6

سمیه جدیدی فرد

2

حضرت معصومه(س)

 

دوم

ناحیه ای

 

پوشاک(مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه "درس مانتودوز")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا سلیمانی

1

برقعی

 

اول

استانی

2

معصومه کبیری اصل

2

حضرت زهرا (س)

 

اول

استانی

 

الکترونیک کاردانش(انتخاب سوال برترامتحانات داخلی دی ماه از دروس مهارتی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد کرمانی

1

قدس

 

دوم

استانی

 

رایانه کاردانش(آزمون آنلاین با عنوان تجارت الکترونیک وکسب وکار)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زینب صادقی نیا

2

حضرت معصومه(س)

 

سوم

استانی

2

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

 

سوم

ناحیه ای

3

امیر معتمدی نیا

کهک

امام علی(ع)

 

سوم

ناحیه ای

4

نسرین سادات موسوی

4

ایمان

 

سوم

ناحیه ای

 

رایانه فنی حرفه ای(جشنواره تولید محتوای الکترونیکی ،کلیپ آموزشی،مجله الکترونیک با محوریت کیفیت بخشی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا حسینی

1

برقعی

 

اول

استانی

2

زهرا الیاسی

3

حضرت زهرا (س)

 

اول

استانی

3

علیرضا حدیدی

1

امام رضا (ع)

 

سوم

استانی

4

طاهره باقری

1

صباری

 

سوم

استانی

 

الکترونیک فنی  حرفه ای (مسابقه انتخاب سوال برتر از دروس پودمانی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد علیمرادی

2

شهید چمران

 

دوم

استانی

 

پوشاک (نقد وبررسی استاندارد درس لباس شب وعروس)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

احترام سادات  غضنفری

1

برقعی

 

اول

استانی

2

زهرا سلیمانی

1

شهید امیر حسینی

 

اول

استانی

 

هنر(آزمون آنلاین با عنوان تاریخ هنر ایران)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا میرزا جانی

3

رضویه

 

اول

استانی

2

فاطمه مرادی

2

فخری

 

اول

استانی

3

خدیجه پریشان

2

فخری

 

اول

استانی

4

شمس الدین گودرزی

3

ملک لو

 

سوم

استانی

5

ریحانه اکبری اردبیلی

4

زینب کبری(س)

 

سوم

استانی

6

احمد صفری

3

ملک لو

 

سوم

استانی

7

مریم بوستانی

3

احمدی روشن

 

سوم

استانی

8

صدیقه احمدی ساسانی

2

حضرت معصومه(س)

 

سوم

استانی

9

الهام وفایی باغکی

2

حضرت معصومه(س)

 

سوم

استانی

10

سیدعلی میر حسینی

3

باهنر

 

سوم

استانی

 

رایانه فنی حرفه ای (آزمون آنلاین از کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فهیمه درامامی

4

ایمان

 

اول

استانی

2

علیرضا حدیدی

1

گیوه چی

 

دوم

استانی

3

زینب عباسی

3

فتح المبین

 

سوم

استانی

4

زهرا الیاسی

3

حضرت زهرا (س)

 

سوم

استانی

5

لیلا گائینی

3

فتح المبین

 

سوم

استانی

6

اعظم رمضانی

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

ناحیه ای

7

زینب عبدا... پور

3

شهید احمدی روشن

 

دوم

ناحیه ای

8

آزاده بابائي پور

2

فخری

 

دوم

ناحیه ای

9

امیر معتمدی نیا

کهک

امام علی(ع)

 

دوم

ناحیه ای

10

نسرین السادات موسوی

1

ادب

 

دوم

ناحیه ای

 

آمادگی دفاعی(مسابقه آنلاین کتابخوانی از کتاب سلام بر ابراهیم1)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا گائینی

3

فتح المبین

 

اول

استانی

2

مجید بختیار دوست

3

والفجر

 

اول

استانی

3

احمد صفری

3

ملک لو

 

دوم

استانی

 

الکتروتکنیک(مسابقه ارزیابی کتابهای درسی گروه برق)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد رضا عبداللهی

1

قدس

 

اول

استانی

2

علی نیکو صحبت

2

ولی عصر(عج)

 

دوم

استانی

 

رایانه کاردانش(مسابقه تولید محتوای الکترونیکی و تهیه منابع استاندارد تولید و توسعه پایگاه اینترنتی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علی ضيغمي

1

امام رضا(ع)

 

اول

استانی

2

ملیحه نیکو کلام میرزایی

2

فخری

 

اول

استانی

 
 

 

شيوه نامه گروه های آموزشی متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)
اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی فنی و حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي99-1398)

رایانه کاردانش(فراخوان  تحلیل و بررسی کتاب استاندارد)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلی موسی پور

2

فخری1

اول

استانی

 

 

رایانه کاردانش(فراخوان جزوات و منابع آموزشی فارسی یا تهیه بسته های آموزشی کتاب یا استاندارد)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ملیحه نیکوکلام میرزایی

2

فخری 2

 

اول

استانی

 

 

رایانه کاردانش (مسابقه  طرح درس کتاب یا استاندارد)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مرضیه محمدی محمدی

3

سبحان

 

اول

استانی

2

حمیده محسنی راد

3

هنرمند

 

دوم

استانی

3

سمیه فلاح

2

فخری2

 

سوم

استانی

 

 

رایانه فنی حرفه ای(فراخوان تحلیل از کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فهیمه درامامی

4

ایمان

 

اول

استانی

2

اعظم رمضانی

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

ناحیه ای

 

 

رایانه فنی حرفه ای(طراحی نمونه سوالات فنی حرفه ای با رویکرد ارزشیابی شایستگی محور)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منیره عیوضی

2

فخری 2

 

اول

ناحیه ای

2

سهیلا ساده دل

1

صباری

 

دوم

ناحیه ای

 

 

رایانه فنی(مسابقه تهیه طرح درس از کتاب تعیین شده از سوی دبیرخانه)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه ناصح پور

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

2

لیلا گائینی

3

فتح المبین

 

دوم

استانی

3

سمیه نصرالهی

2

حضرت معصومه(س)

 

سوم

استانی

 

 

الکتروتکنیک(فراخوان عملیاتی نمودن ایده های کارآفرینی وکسب درآمد از مهارت های کتاب های درسی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسین سلطانی

2

شهید چمران

 

اول

استانی

2

حسین علی قاسمی

1

گیوه چی

 

دوم

استانی

3

عباس امیری

3

والفجر

 

سوم

استانی

 

 

الکتروتکنیک(مسابقه انتخاب سوال برتر شایسته محور)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رضا گلستانی مهر

3

والفجر

 

اول

استانی

2

شکرا... بهرامی

3

سعادت

 

دوم

استانی

3

منوچهر خدابنده لو

4

فرهیختگان

 

سوم

استانی

4

محسن ملکی

1

امام رضا (ع)

 

سوم

استانی

5

سیدمحمد چاوشی

3

امام خمینی

 

اول

ناحیه ای

6

مهدی فیروزی

4

ایثار

 

اول

ناحیه ای

 

 

حسابداری فنی (مسابقه انتخاب سوال برتر دروس پودمانی دانش فنی تخصصی، اموال، انبار و خرید و فروش برمبنای ارزشیابی شایستگی محور)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا کرم بخش

1

صباری

 

اول

ناحیه ای

2

هیام رضوی

2

حضرت معصومه (س)

 

دوم

ناحیه ای

3

مریم حشم بان

1

صباری

 

دوم

ناحیه ای

4

ابوالفضل بهرامی

3

شهید باهنر

 

دوم

ناحیه ای

 

 

حسابداری کاردانش (مسابقه انتخاب سوال برتر دروس استانداردهای حقوق ودستمزد، کاربر اموربانکی وکنترل موجودی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عادله فولادی

1

ادب

 

اول

ناحیه ای

2

ریحانه رمضانی مقدم

1

صباری

 

دوم

ناحیه ای

 

 

 

تازه ترین مطالب گروه ها