تابلو اعلانات

فراخوان تولید فیلم هاي کوتاه آموزشی (دبیرخانه کشوري هنر)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "فراخوان تولید فیلم هاي کوتاه آموزشی "که از طرف دبیرخانه کشوري آموزش هنر مستقر در استان چهار محال و بختیاري اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

فراخوان پویش کشوري مجازي هنري با موضوع کرونا (دبیرخانه کشوري هنر)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "فراخوان پویش کشوري مجازي هنري با موضوع کرونا "که از طرف دبیرخانه کشوري هنر مستقر در استان چهار محال و بختیاري اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

جشنواره الگو هاي تدریس و معرفی معلمان کارآفرین (دبیرخانه کشوري کارآفرینی)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "جشنواره الگو هاي تدریس و معرفی معلمان کارآفرین "که از طرف دبیرخانه کشوري کارآفرینی مستقر در استان گلستان اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

مسابقه کتابخوانی هنرآموزان رشته تربیت کودك (دبیرخانه کشوري تربیت کودك)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "مسابقه کتابخوانی هنرآموزان رشته تربیت کودك "که از طرف دبیرخانه کشوري تربیت کودك مستقر در استان کرمانشاه اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند.

ضمنا به اطلاع می رساند طبق نامه دبیرخانه کشوری، زمان برگزاری این مسابقه آنلاین ، روز پنج شنبه  1399/2/25 از ساعت 8 تا 24 می باشد.

 

اولین فراخوان مقاله طرح آموزش همراه با تولید (دبیرخانه کشوري آموزش همراه با تولید)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "اولین فراخوان مقاله طرح آموزش همراه با تولید "که از طرف دبیرخانه کشوري آموزش همراه با تولید مستقر در استان اصفهان اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

اطلاعیه اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان درباره پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از طریق کلینیک مجازی

ششمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی (لواسانی) ، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
8/30
12/30
روز
پنج شنبه
شنبه
تاريخ
98/12/1
98/12/3
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان  تکمیلی revit (جلسه دوم)
کارگاه آموزشی با عنوان ارزشیابی مبتنی برشایستگی
گروه درسي
معماری
تربیت کودک
رديف
1
2

دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
تاريخ ارسال آثار
98/12/01
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/10
98/12/10
98/12/20
98/12/10
موضوع
فراخوان ارسال شایستگی محور پودمان های 3،2،1 (تمامی پایه های تحصیلی)
فراخوان اجرای درس پژوهی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
جشنواره الگوهای فعال تدریس (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
فراخوان تهیه کلیپ های آموزشی منطبق با سر فصل کتب فنی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
فراخوان نقد و بررسی کتب تخصصی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
مسابقه طراحی پوستر (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
مسابقه تحلیل و ارزیابی کتاب های (تعمیرات مکانیکی موتور ) و (سرویس نگهداری خودروهای سواری فنی حرفه ای )
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی مبتنی بر آموزش های شایستگی محور
مسابقه اصلاح ساختار استانداردهای مهارتی رشته تعمیر موتور و برق خودرو (کاردانش )
مسابقه طرح درس سالانه و روزانه درس تزیینات چوبی
گروه درسي
تاسیسات
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
معمـاری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شیوه نامه جشنواره کشوري بوم کسب و کار و تولید محتواي آموزشی (رشته کارآفرینی)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "جشنواره کشوري بوم کسب و کار و تولید محتواي آموزشی "که از طرف دبیرخانه کشوري رشته کارآفرینی مستقر در استان گلستان اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

پنجمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
30 متری هنرستان ،فلکه بسیج،هنرستان قدس
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
30 متری هنرستان ،فلکه بسیج،هنرستان قدس
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
12/30
13
13
12/30
9-13
12/30
13
12/30
12/30
روز
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
شنبه
یک شنبه
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
98/11/08
98/11/13
98/11/13
98/11/15
98/11/17
98/11/19
98/11/27
98/11/29
98/11/29
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان آموزش استاندارد تولید و توسعه پایگاه اینترنتی
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس خرید و فروش و دانش فنی پایه (فنی حرفه ای )
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل استانداردهای کاربر امور بانکی ومسئول  کاردکس و کنترل موجودی(کاردانش)
کارگاه آموزشی با عنوان امنیت (جلسه اول ) پودمان4 کتاب تجارت الکترونیک
کارگاه آموزشی با عنوان تکمیلی revit(جلسه اول )
کارگاه آموزشی با عنوان گیربکس پژو 206
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی جلد کتاب
کارگاه آموزشی با عنوان عایق کاری تاسیسات گرمایی
جلسه تخصصی با رابطین هنرستان ها (جلسه دوم)
گروه درسي
رایـانه کارو دانش
حسابداری
حسابداری
رایـانه فنی حرفه ای
معماری داخلی
مکانیک خودرو
هنـر
تاسیسات
پوشـاک کارو دانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تازه ترین مطالب گروه ها