تابلو اعلانات

شيوه نامه گروه های آموزشی متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)
اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی فنی و حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي99-1398)

رایانه کاردانش(فراخوان  تحلیل و بررسی کتاب استاندارد)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلی موسی پور

2

فخری1

اول

استانی

 

 

رایانه کاردانش(فراخوان جزوات و منابع آموزشی فارسی یا تهیه بسته های آموزشی کتاب یا استاندارد)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ملیحه نیکوکلام میرزایی

2

فخری 2

 

اول

استانی

 

 

رایانه کاردانش (مسابقه  طرح درس کتاب یا استاندارد)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مرضیه محمدی محمدی

3

سبحان

 

اول

استانی

2

حمیده محسنی راد

3

هنرمند

 

دوم

استانی

3

سمیه فلاح

2

فخری2

 

سوم

استانی

 

 

رایانه فنی حرفه ای(فراخوان تحلیل از کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فهیمه درامامی

4

ایمان

 

اول

استانی

2

اعظم رمضانی

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

ناحیه ای

 

 

رایانه فنی حرفه ای(طراحی نمونه سوالات فنی حرفه ای با رویکرد ارزشیابی شایستگی محور)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منیره عیوضی

2

فخری 2

 

اول

ناحیه ای

2

سهیلا ساده دل

1

صباری

 

دوم

ناحیه ای

 

 

رایانه فنی(مسابقه تهیه طرح درس از کتاب تعیین شده از سوی دبیرخانه)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه ناصح پور

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

2

لیلا گائینی

3

فتح المبین

 

دوم

استانی

3

سمیه نصرالهی

2

حضرت معصومه(س)

 

سوم

استانی

 

 

الکتروتکنیک(فراخوان عملیاتی نمودن ایده های کارآفرینی وکسب درآمد از مهارت های کتاب های درسی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسین سلطانی

2

شهید چمران

 

اول

استانی

2

حسین علی قاسمی

1

گیوه چی

 

دوم

استانی

3

عباس امیری

3

والفجر

 

سوم

استانی

 

 

الکتروتکنیک(مسابقه انتخاب سوال برتر شایسته محور)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رضا گلستانی مهر

3

والفجر

 

اول

استانی

2

شکرا... بهرامی

3

سعادت

 

دوم

استانی

3

منوچهر خدابنده لو

4

فرهیختگان

 

سوم

استانی

4

محسن ملکی

1

امام رضا (ع)

 

سوم

استانی

5

سیدمحمد چاوشی

3

امام خمینی

 

اول

ناحیه ای

6

مهدی فیروزی

4

ایثار

 

اول

ناحیه ای

 

 

حسابداری فنی (مسابقه انتخاب سوال برتر دروس پودمانی دانش فنی تخصصی، اموال، انبار و خرید و فروش برمبنای ارزشیابی شایستگی محور)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا کرم بخش

1

صباری

 

اول

ناحیه ای

2

هیام رضوی

2

حضرت معصومه (س)

 

دوم

ناحیه ای

3

مریم حشم بان

1

صباری

 

دوم

ناحیه ای

4

ابوالفضل بهرامی

3

شهید باهنر

 

دوم

ناحیه ای

 

 

حسابداری کاردانش (مسابقه انتخاب سوال برتر دروس استانداردهای حقوق ودستمزد، کاربر اموربانکی وکنترل موجودی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عادله فولادی

1

ادب

 

اول

ناحیه ای

2

ریحانه رمضانی مقدم

1

صباری

 

دوم

ناحیه ای

 

 

 

فراخوان تولید فیلم هاي کوتاه آموزشی (دبیرخانه کشوري هنر)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "فراخوان تولید فیلم هاي کوتاه آموزشی "که از طرف دبیرخانه کشوري آموزش هنر مستقر در استان چهار محال و بختیاري اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

فراخوان پویش کشوري مجازي هنري با موضوع کرونا (دبیرخانه کشوري هنر)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "فراخوان پویش کشوري مجازي هنري با موضوع کرونا "که از طرف دبیرخانه کشوري هنر مستقر در استان چهار محال و بختیاري اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

جشنواره الگو هاي تدریس و معرفی معلمان کارآفرین (دبیرخانه کشوري کارآفرینی)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "جشنواره الگو هاي تدریس و معرفی معلمان کارآفرین "که از طرف دبیرخانه کشوري کارآفرینی مستقر در استان گلستان اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

مسابقه کتابخوانی هنرآموزان رشته تربیت کودك (دبیرخانه کشوري تربیت کودك)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "مسابقه کتابخوانی هنرآموزان رشته تربیت کودك "که از طرف دبیرخانه کشوري تربیت کودك مستقر در استان کرمانشاه اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند.

ضمنا به اطلاع می رساند طبق نامه دبیرخانه کشوری، زمان برگزاری این مسابقه آنلاین ، روز پنج شنبه  1399/2/25 از ساعت 8 تا 24 می باشد.

 

اولین فراخوان مقاله طرح آموزش همراه با تولید (دبیرخانه کشوري آموزش همراه با تولید)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "اولین فراخوان مقاله طرح آموزش همراه با تولید "که از طرف دبیرخانه کشوري آموزش همراه با تولید مستقر در استان اصفهان اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

اطلاعیه اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان درباره پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از طریق کلینیک مجازی

ششمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی (لواسانی) ، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
8/30
12/30
روز
پنج شنبه
شنبه
تاريخ
98/12/1
98/12/3
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان  تکمیلی revit (جلسه دوم)
کارگاه آموزشی با عنوان ارزشیابی مبتنی برشایستگی
گروه درسي
معماری
تربیت کودک
رديف
1
2

دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
تاريخ ارسال آثار
98/12/01
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/10
98/12/10
98/12/20
98/12/10
موضوع
فراخوان ارسال شایستگی محور پودمان های 3،2،1 (تمامی پایه های تحصیلی)
فراخوان اجرای درس پژوهی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
جشنواره الگوهای فعال تدریس (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
فراخوان تهیه کلیپ های آموزشی منطبق با سر فصل کتب فنی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
فراخوان نقد و بررسی کتب تخصصی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
مسابقه طراحی پوستر (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
مسابقه تحلیل و ارزیابی کتاب های (تعمیرات مکانیکی موتور ) و (سرویس نگهداری خودروهای سواری فنی حرفه ای )
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی مبتنی بر آموزش های شایستگی محور
مسابقه اصلاح ساختار استانداردهای مهارتی رشته تعمیر موتور و برق خودرو (کاردانش )
مسابقه طرح درس سالانه و روزانه درس تزیینات چوبی
گروه درسي
تاسیسات
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
معمـاری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تازه ترین مطالب گروه ها