تابلو اعلانات

اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 1401- 1400)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
استانی-ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای– استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
مهلت ارسال آثار
1400/10/15
1400/11/15
1400/12/15
1400/10/15
1400/10/15
1400/12/15
1400/10/30
1400/09/28
1400/10/15
1400/11/15
1400/11/24
1400/11/24
1400/11/24
1400/11/24
1400/11/24
1400/09/20
1400/10/20
1400/11/20
1400/11/30
1400/12/30
1401/02/20
1400/11/25
1400/12/23
1400/09/25
1400/10/20
1400/10/30
1400/10/30
1400/11/20
1400/09/28
1400/10/24
1400/10/26
1400/11/24
1400/12/08
1400/12/08
1400/10/19
1400/11/03
1400/12/02
1400/10/25
1400/11/25
1400/09/23
1400/09/25
1400/09/25
1400/11/12
1400/11/25
1400/12/25
موضوع
مسابقه مقاله نویسی در مورد ماشین های الکتریکی
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
فراخوان ارائه راه حل به منظور افزایش کیفیت تدریس در فضای مجازی
فراخوان تولیدمحتوای پودمان یک تزیینات سنگی
فراخوان تولیدمحتوا بصورت آزاد از بین کتاب های معماری داخلی
فراخوان ارائه الگوی تدریس پودمان یک تزیینات سنگی
فراخوان سوال عملکردی از پودمان یک تزیینات سنگی
فراخوان تهیه و طراحی طرح درس سالانه بر اساس شیوه تدریس مجازی (فنی حرفه ای و کاردانش)
جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در هر رشته یک پایه یک درس به صورت ملی
اجرای جشنواره الگوهای برتر تدریس
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی(آموزش مجازی) مهارت کمک متصدی تنظیم اسناد مالی پایه یازدهم (کاردانش)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی (آموزش مجازی) مهارت کمک حسابدار پایه دهم و مهارت کاربر امور بانکی پایه دوازدهم (کاردانش)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی(آموزش مجازی) درس حسابداری خرید و فروش پایه دهم ( فنی حرفه ای)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی(آموزش مجازی) درس اموال و انبار پایه یازدهم ( فنی حرفه ای)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی(آموزش مجازی) درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم ( فنی حرفه ای)
فراخوان برترین سنجش عملکردی استاندارد واژه پرداز (Word2016)
فراخوان برترین سنجش عملکردی استاندارد صفحه گسترده (Excel2016)
فراخوان برترین سنجش عملکردی استاندارد پایگاه داده (Access)
فراخوان تولید محتواو فیلم آموزشی کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان 5 (ایجاد کسب وکار نوآورانه)
فراخوان برترین سنجش عملکردی استاندارد(powerpoint)
فراخوان برترین سنجش عملکردی استاندارد(onenote)
جشنواره الگوی روش تدریس برتر
مسابقه تولید محتوای هنر
فراخوان نقد و بررسی کتاب دانش فنی پایه و کتاب نصب و راه اندازی سیستم انتقال آبگرم
مسابقه تولید محتوای آموزشی کتب تخصصی تاسیسات
مسابقه طراحی سوال عملکردی
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی
مسابقه تدوین بروشورو معرفی رشته های هنرستان های کاردانش
فراخوان تولیـد محتوای آموزشی استانداردهای گروه پوشاک
مسابقه درس پژوهي جهت ارتقای شایستگی حرفه ای هنرآموزان
 مسابقه طرح درس مانتودوز
مسابقه طراحی سوالات استاندارد درس الگوساز و برشکار لباس زنانه
مسابقه درس پژوهی جهت ارتقای شایستگی حرفه ای هنر آموزان
فراخوان طرح درس نویسی (طرح درس ملی ) درس طراحی الگو به روش حجمی
فراخوان تدوین بروشور معرفی رشته های هنرستان های فنی حرفه ای
فراخوان اجرای نظام آراستگی واجرای استانداردHSE ایمنی در هنرستان ها
مسابقه طراحی سوال از تمام پودمان های کتاب های دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی
فراخوان تدریس دروس کارگاهی به صورت فیلم
فراخوان روش ها و ابداعات تدریس و کنترل کلاس در فضای مجازی
جشنواره تدریس مجازی درس اتوکد و نقشه های ساختمانی صفحه 1 تا 45
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی و بارگذاری در شاد (درس اتوکد و نقشه های ساختمانی صفحه1 تا 45)
فراخوان نقد و بررسی درس نقشه کشی ساختمان
مسابقه طراحی پلان و نما ویژه هنرآموزان رشته ساختمان و معماری
فراخوان ارائه الگوی عملیاتی ارزشیابی شایستگی محور متناسب با درس اتوکد و نقشه های ساختمانی صفحه 1 تا 45
گروه درسي
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
معمـاری داخلی
معمـاری داخلی
معمـاری داخلی
معمـاری داخلی
حسـابداری
حسـابداری
حسـابداری
حسـابداری
حسـابداری
حسـابداری
حسـابداری
حسـابداری
رایـانه )کاردانش(
رایـانه )کاردانش(
رایـانه )کاردانش(
رایـانه )کاردانش(
رایـانه )کاردانش(
رایـانه )کاردانش(
هنـر
هنـر
تاسیسات
تاسیسات
رایـانه )فنی حرفه ای(
رایـانه )فنی حرفه ای(
رایـانه )فنی حرفه ای(
پوشـاک
پوشـاک
پوشـاک
پوشـاک
پوشـاک
طراحی دوخت
طراحی دوخت
طراحی دوخت
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
ساختـمان
ساختـمان
ساختـمان
ساختـمان
ساختـمان
ساختـمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

دومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 01-1400)

موضوع
 اتوکد دو بعدی
آسیب شناسی و تبیین برنامه گروه هنر
ساعت
18/30
18/30
تاريخ
1400/09/08
1400/09/27
روز
دوشنبه
شنبه
گروه درسي
ساختمان (کاردانش)
هنـر (فنی حرفه ای و کاردانش)
رديف
1
2

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1- کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

اولین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 01-1400)

مکان
"هنرستان صباری " 45 کلهری، کوچه شهیدحسینی
"هنرستان قدس " گلزار شهدا، ۳۰متری هنرستان، فلکه بسیج هنرستان قدس ،کارگاه مکانیک
"هنرستان قدس " گلزار شهدا ۳۰متری هنرستان فلکه بسیج هنرستان قدس ، کارگاه ساختمان
موضوع
ساخت شلف (کار با فارسی بر)
نقشه خوانی موتور خودرو
کف سازی با موزاییک
ساعت
14/30
12
14/30
تاريخ
1400/8/17
1400/8/22
1400/8/23
روز
دوشنبه
شنبه
یک شنبه
گروه درسي
معماری داخلی
مکانیک خودرو
ساختمان
رديف
1
2
3

تذکرات مهم

1- در کارگاه  ساخت شلف (کار با فارسی بر)، تهیه چوب به عهده هنرستان های فوق می باشد.

2- کارگاه های ساخت شلف (کار با فارسی بر) و کف سازی با موزاییک مخصوص هنرستان های دخترانه معماری داخلی(صباری، هندویان، حضرت زهرا(س) و فدک) می باشند و از هر هنرستان یک نفر هنرآموز خانم امکان حضور خواهد داشت.

3- رعایت پروتکل های بهداشتی توسط تمامی شرکت کنندگان الزامی است.

 

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلی 1400-1399)

پوشاک (فراخوان آثار برگزیده هنر جویان در هفته مشاغل و تقدیرازهنرآموزان ایشان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا ملکی

 

1

شهید امیر حسینی

استانی

اول

2

افسانه زینی وند

 

2

فخری

استانی

اول

3

سکینه علی محمدی

 

4

زینب کبری (س)

استانی

اول

 

پوشاک (فراخوان تولید محتوای آموزشی استاندارد های گروه پوشاک)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا شریعتی

 

2

حضرت زهرا(س)

استانی

اول

2

فاطمه زنگی آبادی

 

3

شهید مسعود علیمحمدی

استانی

اول

 

پوشاک (طراحی سوال استاندارد درس الگوساز رایانه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا سلیمانی

 

1

شهید امیر حسینی

استانی

اول

2

زهرا شریعتی

 

2

حضرت زهرا (س)

استانی

اول

 

پوشاک (طرح درس مجازی استاندارد لباس شب و عروس)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

احترام السادات غضنفری

 

2

فخری

استانی

اول

2

زهرا سلیمانی

 

1

شهید امیر حسینی

استانی

اول

 

پوشاک (آزمون آنلاین راه اندازی ماشین آلات دوخت)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

صفیه باباخان

 

3

هنرمند

استانی

اول

2

احترام السادات غضنفری

 

 2

فخری

استانی

دوم

3

فاطمه یاوری

 

 3

سبحان

استانی

دوم

4

تهمینه علوی سعادتلو

 

 2

فخری

استانی

دوم

5

ربابه جهانبخش

 

 2

فخری

استانی

دوم

6

نفیسه رضوانی

 

 2

فدک

 استانی

دوم

7

انسیه محمدی صابر

 

 1

صباری

 استانی

دوم

 

رایانه فنی حرفه ای (آزمون آنلاین از کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زینب عباسی

 

3

فتح المبین

استانی

اول

2

زهرا الیاسی

 

4

حضرت زهرا(س)

استانی

دوم

3

لیلا گائینی

 

3

فتح المبین

استانی

دوم

4

سهیلا منتظر

 

3

شهید احمدی روشن

استانی

دوم

5

علیرضا حدیدی

 

1

امام رضا(ع)

ناحیه ای

اول

 

کارآفرینی (مسابقه آزمون آنلاین کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

داود بندی

 

3

شهیدچمران

 استانی

اول

2

روح ا... صدیقیان کاشانی

 

1

امام رضا(ع)

 استانی

اول

3

مریم خوشرفتار

 

1

برقعی

 استانی

اول

4

معصومه آقازیارتی

 

3

فتح المبین

 استانی

دوم

5

سمانه صباحی

 

3

حضرت زهرا(س)

 استانی

دوم

 

الکتروتکنیک (آزمون آنلاین آزمون آنلاین از کتاب طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

رضا گلستانی مهر

 

3

والفجر

استانی

اول

 

تربیت کودک (نقد و بررسی محتوای کتاب پرورش مهارت های ارتباطی- مشارکتی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اعظم حسینعلی زاده

 

3

دکتر حسابی

استانی

اول

2

معصومه کرم بخش

 

3

فتح المبین

استانی

اول

3

نفیسه صفایی نیا

 

1

سید حسن برقعی

استانی

اول

 

حسابداری (تولید محتوای آموزش مجازی دروس حسابداری وجوه نقد ، خرید و فروش، دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی (فنی حرفه ای)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

هیام رضوی

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

2

اکرم رمضانی

 

2

فدک

استانی

سوم

 

طراحی دوخت (مسابقه آزمون آنلاین با عنوان نرم افزار کرل ( پایه دوازدهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

صدیقه شاطریان قمصری

 

2

حضرت معصومه (س)

ناحیه ای

سوم

 

هنـر(آزمون آنلاین مبانی هنرهای تجسمی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه مرادی

 

2

فخری

استانی

اول

 

آمادگی دفاعی (مسابقه طراحی سوالات استاندارد (برتر) از کتاب پایه دوازدهم خرداد ماه )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا محمدیون

 

۳

 شهیدعلی محمدی

استانی

دوم

2

کتایون شمس

 

۱

 برقعی

استانی

سوم

3

فضه خاتون نریمانی کناری

 

۱

 خوشرفتار

 ناحیه ای

اول

 

کارآفرینی (فراخوان تولید محتوای آموزشی کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی( پودمان1 جلسه6 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

رقیه واشقانی

 

2

فخری2

ناحیه ای

اول

 

کارآفرینی (فراخوان تهیه بروشور، مقالات و ... )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

رقیه واشقانی

 

2

فخری2

ناحیه ای

سوم

 

کارآفرینی (مسابقه نقد و بررسی کتاب کارآفرینی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

لیلی موسی پور

 

2

فخری1

ناحیه ای

دوم

 

معماری داخلی (تولید محتوای  الکترونیکی کتاب تزیینات سلولزی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

حمیده افتخاری

 

2

فدک

استانی

دوم

 

ساختمان (فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب نقشه کشی ساختمان درجه 2  (کاردانش)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

حسین علینوری

 

3

والفجر

استانی

اول

 

کامپیوترکاردانش (آزمون آنلاین طراحی صفحات وب با dreamwaver)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

لیلا گایینی

 

3

 فتح المبین

ناحیه ای

اول

 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلی 1400-1399)

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (مسابقه آنلاین قرآنی تفسیر سوره  های یس و  واقعه  از کتاب تفسیر نمونه ( جلد18 و23 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

ابوالفضل مهرابی صفرزاده

 

2

شهید باهنر 1

استانی

اول

2

محمد رضا تاج

 

4

شهید صدر 2

استانی

دوم

3

سمیه  شجاعی

 

3

حضرت مریم (س)

استانی

دوم

4

علی عزیزی قوپوز

 

3

بعثت 2

استانی

دوم

5

فرزانه کربلایی

 

3

احمدی روشن

ناحیه ای

اول

6

طیبه شبان نیا رکن آبادی

 

2

بوعلی سینا

ناحیه ای

اول

7

فائزه الهامی

 

جعفریه

حضرت خدیجه (س)

ناحیه ای

اول

8

زهرا صدیقی

 

3

اسرا

ناحیه ای

اول

9

زهره یونسی نژاد

 

1

عفاف

ناحیه ای

اول

10

آناهیتا هادیان

 

خلجستان

حجاب

ناحیه ای

اول

11

ابراهیم  زمانی پاشابیک

 

2

امام خمینی 2

ناحیه ای

اول

12

زهره عبداللهی

 

1

هنرستان نور

ناحیه ای

دوم

13

شکرا...  بهرامی سامانی

 

1

ثامن الائمه(ع)

ناحیه ای

دوم

14

معصومه  عنبر حیدری

 

3

سمیه 2

ناحیه ای

دوم

15

معصومه احدی

 

3

غدیر

ناحیه ای

دوم

16

ریحانه دخانچی

 

1

آیت ا... بهاءالدینی

ناحیه ای

دوم

17

زهره لطفی

 

1

نیایش

ناحیه ای

دوم

18

لیلا گائینی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

دوم

19

علی یوسفی

 

2

شهید صیاد شیرازی

ناحیه ای

دوم

20

زینب عباسی

 

3

فرزانگان 2

ناحیه ای

دوم

21

محمدعلی خواجه وند

 

2

شهید باهنر

ناحیه ای

دوم

22

مریم نوریان

 

3

اخوان کریمی

ناحیه ای

دوم

 

رایانه فنی حرفه ای (خلاقیت تدریس مجازی در ایام کرونا )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

لیلا گائینی

 

3

فتح المبین

استانی

دوم

2

مریم نبی لو

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

3

فاطمه عبادی فرد

 

2

فدک

استانی

دوم

4

سهیلا ساده دل

 

1

صباری

استانی

سوم

 

طراحی دوخت (طرح درس نویسی(طرح درس مجازی) درس طراحی و دوخت زنانه پایه دهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سمیه جدیدی فر د

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

اول

 

رایانه فنی حرفه ای (طراحی سوالات عملکردی از کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مهیا متقی

 

1

صباری

استانی

اول

2

فهیمه بیان

 

1

برقعی

استانی

دوم

3

مریم صدقی

 

2

فدک

استانی

سوم

 

رایانه کاردانش(خلاقیت ارزشیابی مجازی در ایام کرونا)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

رقیه واشقانی

 

2

فخری2

ناحیه ای

اول

2

فریده  فیروز علیزاده

 

2

حضرت زهرا (س)

ناحیه ای

اول

3

سهیلا  ساده دل    

 

1

صباری

ناحیه ای

دوم

 

الکتروتکنیک (چگونگی ایجاد انگیزه تحصیل در هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محمد رضا عبداللهی                                  

 

1

قدس

استانی

اول

 

تربیت کودک (طراحی سوالات استاندارد شده بر مبنای شایستگی در هر سه پایه تحصیلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه کوهستانی

 

3

فتح المبین

استانی

اول

2

الهام میوه چیان

 

3

فتح المبین

استانی

اول

3

اعظم حسینعلی زاده

 

3

دکتر حسابی

استانی

اول

4

معصومه کرم بخش

 

3

فتح المبین

استانی

اول

5

سیده طاهره حسینی

 

3

دکتر حسابی

استانی

اول

 

رایانه کاردانش ( نقد کتاب شهروند الکترونیکی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه محمودآبادی

 

2

حضرت معصومه(س)

استانی

سوم

2

مریم صدقی

 

2

فدک

ناحیه ای

دوم

 

الکتروتکنیک ( تولید نمونه سوال از پنج پودمان کتاب دانش فنی تخصصی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

شکرا... بهرامی سامانی                        

 

1

ثامن الائمه(ع)

استانی

اول

تربیت کودک (آزمون آنلاین درس پژوهی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

لیلا صالحی

 

1

سید حسن برقعی

استانی

دوم

2

معصومه کرم بخش

 

3

فتح المبین

استانی

دوم

3

زینب علیدادی سلیمانی

 

1

سید حسن برقعی

استانی

دوم

4

اعظم حسینعلی زاده

 

3

دکتر حسابی

ناحیه ای

اول

5

نفیسه صفایی نیا

 

1

سید حسن برقعی

ناحیه ای

اول

6

اکرم چاوشی

 

2

فدک

 ناحیه ای

اول

7

سیده طاهره حسینی

 

3

دکتر حسابی

 ناحیه ای

دوم

 

                الکتروتکنیک ( نقد و بررسی پودمان های کتاب طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

شکرا... بهرامی سامانی                        

 

1

ثامن الائمه(ع)

استانی

اول

 

حسابداری (فراخوان تهیه و طراحی طرح درس بر اساس شیوه تدریس مجازی (کاردانش و فنی و حرفه ای)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اکرم رمضانی

 

2

فدک

استانی

اول

2

محدثه سادات برقعی

 

1

خوشرفتار

استانی

دوم

الکتروتکنیک (تولید محتواي انجام شده توسط هنرآموزان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محمد رضا عبدالهی                                  

 

1

قدس

استانی

اول

2

عباس امیری

 

3

شهید عاصمی

استانی

اول

3

سید رسول آقاسیدهاشم                            

 

1

گیوه چی

استانی

اول

4

شکرا... بهرامی سامانی                           

 

1

ثامن الائمه(ع)

ناحیه ای

اول

 

تربیت کودک (طراحی محتوای آموزشی فعالیت محور برای تدریس دروس تخصصی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

لیلا صالحی

 

1

سید حسن برقعی

استانی

سوم

 

 حسابداری(فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی دروس حسابداری حقوق و دستمزد ، اموال و انبار و صورت های مالی (فنی حرفه ای)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محدثه سادات برقعی

 

1

خوشرفتار

استانی

اول

2

اشرف خلیلی

 

2

فدک

استانی

سوم

تربیت کودک (ارائه راه کارهای خلاقانه ی هنرآموزان جهت فعالیت های گروهی هنرجویان در فضای مجازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

الهام میوه چیان

 

3

فتح المبین

استانی

اول

2

سیده طاهره حسینی

 

3

دکترحسابی

استانی

اول

3

اعظم حسینعلی زاده

 

3

دکترحسابی

استانی

اول

 

تربیت کودک (طراحی درسنامه از دروس تخصصی برای هنرجویان محروم از فضای مجازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه کوهستانی

 

3

فتح المبین

استانی

اول

2

اعظم حسینعلی زاده

 

3

دکتر حسابی

ناحیه ای

اول

3

سیده طاهره حسینی

 

3

دکتر حسابی

ناحیه ای

اول

   

 

پوستر مرکز پاسخگویی به سئوالات و اشکالات درسی دانش آموزان

تازه ترین مطالب گروه ها