تابلو اعلانات

ششمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مکان
خیابان ایستگاه، بین کوچه  7و  ، 9خانه علوم و فنون
موضوع
تبیین جشنواره الگوهاي برتر تدریس "آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی"
ساعت
17/30
تاريخ
1401/02/25
روز
یکشنبه
گروه درسي
هنرآموزان کلیه رشته ها
رديف
1

سومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 1401- 1400)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای - استانی
دبیرخانه ای - استانی
دبیرخانه ای - استانی
دبیرخانه ای - استانی
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
مهلت ارسال آثار
1401/1/20
1401/2/1
1401/2/20
1401/2/26
1401/3/1
1401/1/20
1401/2/12
1401/2/20
1401/2/20
1401/1/21
1401/2/11
1401/2/11
موضوع
فراخوان ارسال برترین سنجش عملکردی استاندارد صفحه گسترده (Excel2016)
فراخوان ارسال برترین سنجش عملکردی استاندارد(powerpoint)
فراخوان تولید محتواو فیلم آموزشی کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان 5 (ایجاد کسب وکار نوآورانه)
فراخوان ارسال برترین سنجش عملکردی استاندارد پایگاه داده (Access)
فراخوان ارسال برترین سنجش عملکردی استاندارد(onenote)
مسابقه تدوين بروشور، معرفی رشته های هنری هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش
 فراخوان برگزاری نمایشگاه مجازی آثار هنرآموزان با موضوع نقش هنرهای تجسمی در زيبا سازی شهری
مسابقه نقد و بررسی کتاب نازک دوزی (الگو) چاپ جدید (1400-1399)
مسابقه نقد و بررسی کتاب نازک دوزی (دوخت) چاپ جدید (1400-1399)
فراخوان نقد و بررسی کتاب مد و لباس سفارشی (پژوهش های مرتبط با پوشاک محلی - پارچه های بومی و صنعتی – نقوش سنتی و ارایه الگوی جدید پوشاک اجتماع و مدارس)
فراخوان اجرای طرح آموزش مهارت همراه با تولید تا فروش در هنرستان ها با تاکید بر جمع آوری ایده ها و طرح های خلاقانه و برپایی نمایشگاه
فراخوان نقد و بررسي کتاب طراحی الگو به روش حجمی( مجازی)
گروه درسي
رایـانه (کاردانش)
رایـانه (کاردانش)
رایـانه (کاردانش)
رایـانه (کاردانش)
رایـانه (کاردانش)
هنـر
هنـر
پوشـاک
پوشـاک
طراحی دوخت
طراحی دوخت
طراحی دوخت
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

دستورالعمل اجرایی اولین دوره ی جشنواره الگوهاي برتر تدریس با عنوان " آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی" (سال تحصیلی 01-1400)
شیوه نامه جشنواره الگوهاي برتر تدریس با عنوان " آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی" (سال تحصیلی 01-1400)
پنجمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

نحوه اجرا
موضوع
فرهنگ آسایش درمعماري داخلی مسکن
آشنایی با رویت - معماري
الگوي انواع کلاه وسربند
ساعت
18/30
9
10/30
تاريخ
1400/12/03
1400/۱2/05
1400/12/05
روز
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
گروه درسي
معماري داخلی
ساختمان
پوشاك
رديف
1
2
3

* نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1- لینک شرکت در کارگاه مربوط به هر گروه درس در زمان مقرر در صفحه همان گروه قرار داده خواهد شد.

2- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

5- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

6- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

کارگاه آموزشی کشوری رشته تربیت کودک (سال تحصیلی 01-1400)

برگزاري وبینار کشوری با موضوع شستشو، لکه گیری، لکه زدیی و حشره زدایی گروه مدیریت خانواده کاردانش (سال تحصیلی 01-1400)
برگزاري وبینارکشوري اقدام پژوهی رشته حسابداري فنی و کاردانش (سال تحصیلی 01-1400)
برگزاري کارگاه کشوري آموزش مجازي هنـرفنی حرفه اي و کاردانش (سال تحصیلی 01-1400)
دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 1401- 1400)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای-استانی
مهلت ارسال آثار
1400/12/20
موضوع
فراخوان مسابقه تدوين بروشور، معرفی رشته های هنری هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش
گروه درسي
هنر
رديف
1

تازه ترین مطالب گروه ها