شیوه نامه جشنواره تدریس کارآفرینی

قابل توجه هنرآموزان عزیزکارآفرینی:

جهت دریافت شیونامه جشنواره تدریس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی ،لینک زیررادانلودنمایید.درضمن

این شیونامه ازگروه های آموزشی استان به مدارس ارسال گردیده است.

http://s5.picofile.com/file/8396936418/138368_0.zip.html