تابلو اعلانات

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلی 02-1401)

رایانه کاردانش (آزمون آنلاین کشوری پایتون)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهیا متقی

 

1

صباری

استانی

اول

2

فاطمه میرزائی

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

اول

3

علی مختاری

 

2

خوارزمی

استانی

اول

4

معصومه اعتمادی

 

1

نور

استانی

دوم

5

مجید رازقی

 

2

خوارزمی

استانی

دوم

6

مریم به صومی

 

3

فتح المبین

استانی

دوم

7

الهام بقایی

 

2

فخری1

استانی

دوم

8

افسانه خورشید

 

2

فخری1

استانی

دوم

9

نسرین السادات موسوی

 

4

ایمان

استانی

دوم

10

زهرا الیاسی

 

3

حضرت زهرا (س)

ناحیه ای

اول

11

سیده منال محمدی

 

2

حضرت زهرا (س)

ناحیه ای

اول

12

ریحانه مشایخی

 

4

شاهد نجمیه

ناحیه ای

اول

13

فریده فیروز علیزاده

 

1

نور

ناحیه ای

اول

14

سید علی سیدین

 

1

گیوه چی

ناحیه ای

سوم

 

رایانه فنی حرفه ای و کاردانش(آزمون آنلاین از کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی و پودمان اول تجارت الکترونیک )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

زهرا سلامت

 

1

برقعی

استانی

اول

2

حمیده محسنی راد

 

3

هنرمند

استانی

دوم

3

منیره عیوضی

 

2

فخری 2

ناحیه ای

اول

4

لیلی موسی پور

 

2

فدک

ناحیه ای

اول

5

مهیا متقی

 

1

صباری

ناحیه ای

اول

6

فریده فیروز علیزاده

 

1

نور

ناحیه ای

سوم

7

علیرضا حدیدی

 

1

امام رضا(ع)

ناحیه ای

سوم

8

رضوان لسانی

 

4

هندویان

ناحیه ای

سوم

 

هنـر(طراحی سوال عملکردی با رویکرد ارزشیابی شایستگی محور)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

عطیه قاسمی

 

3

حضرت زهرا (س)

استانی

اول

2

مرضیه حسنی

 

جعفریه

حضرت زهرا (س)

استانی

دوم

3

شیما معصوم

 

3

 حضرت زهرا (س)

استانی

دوم

 

هنـر(آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مجتبی وفایی باغکی

 

3

شهید باهنر

استانی

اول

2

سلیمه باباخان

 

4

هندویان

استانی

دوم

3

حبیب ا... رضایی

 

2

خوارزمی

استانی

دوم

4

الهام وفایی باغکی

 

2

حضرت معصومه(س)

استانی

دوم

 

حسابداری (تهیه و طراحی طرح درس سالانه )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مریم  زارع

 

4

ایمان

استانی

دوم

2

اکرم  رمضانی

 

2

 فدک

استانی

سوم

3

فاطمه امیدی

 

4

 ایمان

استانی

سوم

 

هنـر( انتخاب طرح درس برتر درس مبانی هنرهای تجسمی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مرضیه حسنی

 

جعفریه

حضرت زهرا (س)

استانی

اول

2

معصومه بابایی

 

جعفریه

حضرت زهرا (س)

ناحیه ای

اول

3

ملیحه شیرازی

 

4

شاهد نجمیه

ناحیه ای

اول

 

مکانیک خودرو " فنی حرفه ای " (طراحی سوال از تمام پودمان های کتاب های کارگاهی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

امیر دستجانی

 

3

والفجر

استانی

اول

 

رایانه فنی حرفه ای (تحلیل کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

عارفه کشاورز

 

4

ایمان

استانی

دوم

 

مکانیک خودرو " کاردانش" (طراحی سوال دروس تخصصی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

امیر دستجانی

 

3

والفجر

استانی

اول

 

 

پنجمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
عنوان کارگاه
طرح کسب و کار اینترنتی
ساعت
18/30
تاريخ
1402/02/23
روز
شنبه
گروه درسي
کارگاه کارآفرینی و تولید
رديف
1

چهارمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، خانه معلم شماره 1، سالن کنفرانس
میدان بسیج هنرستان ماندگار قدس
عنوان کارگاه
مالیات بر ارزش افزوده
توانمند سازي نرم افزارهاي   AFFTER EFFECT-CINEMA4D-MOHO 8
کولر گازی
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
1401/12/07
1401/12/10
1401/12/14
روز
یک شنبه
چهارشنبه
یک شنبه
گروه درسي
حسابداری
هنـر
تاسیسات
رديف
1
2
3

سومین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن کنفرانس
عنوان کارگاه
روش تعاملی تدریس با موضوع طراحی نقوش سنتی و هندسی
ساعت
18
تاريخ
1401/11/04
روز
سه شنبه
گروه درسي
هنر فنی حرفه ای و کار دانش
رديف
1

 

اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

نوع تقدیر
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1401/10/30
1401/11/30
1401/10/20
1401/10/15
1401/10/10
1401/10/10
آذر تا اسفند
1401/10/30
1401/11/10
1401/10/30
1401/12/10
1401/10/10
1401/10/10
1401/12/15
1401/10/30
1401/11/25
موضوع
مسابقه طراحی سوال از تمام پودمان های کتاب های کارگاهی پایه دهم فنی حرفه ای
مسابقه طراحی سوال دروس تخصصی مکانیک خودرو در شاخه کار دانش
فراخوان نقد و بررسی کتاب دانش فنی پایه (پایه دهم) و کتاب نصب و راه اندازی سیستم انتقال آب گرم (پایه دهم)
مسابقه تولید محتوای آموزشی برای کتاب سیستم های انتقال آب گرم (شاخه های کاردانش و فنی حرفه ای )
جشنواره الگو های برتر تدریس
فراخوان تولید محتوا از دروس تخصصی
برگزاری نمایشگاه مجازی از کارهای کارورزی و کارآموزی تابستان 1401  یا برنامه های در حال اجرا
مسابقه انتخاب طرح درس برتر درس مبانی هنرهای تجسمی
برگزاری نمایشگاه مجازی به مناسبت دهه فجر
فراخوان طراحی سوال عملکردی با رویکرد ارزشیابی شایستگی محور
برگزاری جشنواره و پژوهش هنرهای تجسمی با رویکرد آفرینش هنرهای نوین
فراخوان تحلیل کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم
فراخوان تحلیل کتاب تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی جلد اول
فراخوان طراحی کلیپ، پوستر و بروشور  با موضوع معرفی رشته رایانه
فراخوان تهیه و طراحی طرح درس سالانه هنرآموزان فنی حرفه ای و کاردانش
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی(آموزش مجازی) درس حسابداری خریدوفروش پایه دهم (فنی حرفه ای)
گروه درسي
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
تاسیسات
تاسیسات
تاسیسات
تاسیسات
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
رایانه فنی حرفه ای و کاردانش
رایانه  فنی حرفه ای و کاردانش
رایانه  فنی حرفه ای و کاردانش
حسابداری
حسابداری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

دومین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
چهار راه غفاری، خیابان ایستگاه، بین کوچه 7 و 9خانه علوم و فنون
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، تالار فراهنگیان، سالن کنفرانس
عنوان کارگاه
ارگونومی
بررسی محتوای آموزشی و تبادل تجربه تدریس  
ساعت
10/30
10/30
تاريخ
1401/10/08
1401/10/12
روز
پنجشنبه
دوشنبه
گروه درسي
رایانه و حسابداری
حسابداری
رديف
1
2

 

اولین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
بلوار خداکرم ، هنرستان والفجر، جنب سرای ایرانی
خیابان شهدای چهارمردان، روبروی گلزار شهداء ، هنرستان کریمی ثابت (شهید رجایی سابق)
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، کوچه 33، پلاک 4  گروه های آموزشی استان
بلوار خداکرم، هنرستان والفجر، جنب سرای ایرانی
عنوان کارگاه
 برق خودرو
عیب یابی کامپیوتر (ویژه سرپرستان کارگاه و هنرآموزان جدید الاستخدام)
جلسه توجیهی و تعاملی در مورد تحلیل محتوای درسی هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش
پکیج شوفاژ دیواری و نشست تخصصی
ساعت
12/30
9/30
12/30
12
تاريخ
1401/09/06
1401/09/07
1401/09/08
1401/09/20
روز
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
گروه درسي
مکانیک خودرو
رایـانه (فنی حرفه ­ای و کاردانش)
هنـر
تاسیسات
رديف
1
2
3
4

 

پوستر کلینیک مجازی (مرکز پاسخگویی به سئوالات و اشکالات درسی دانش آموزان)

تازه ترین مطالب گروه ها