تابلو اعلانات

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي فنی حرفه ای و کاردانش در سال تحصيلي 97-1396

نوع تقدیر
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
97/2/11
موضوع
مسابقه آنلاین فتوشاپ  
گروه درسی
رایانه کارودانش
رديف
1

 

هفتمین مرحله كارگاه های آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
میدان بسیج، هنرستان فنی قدس
ساعت
12:30
روز
سه شنبه
تاريخ
97/2/4
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان پکیج
گرمایشی و برگزاري جلسه هم اندیشی
گروه درسي
تاسیسات
رديف
1

ششمین مرحله كارگاه های آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
ساعت
12
12
12
12
روز
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/1/26
97/1/26
97/1/26
97/1/26
موضوع
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
گروه درسي
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای
الکتروتکنیک کاردانش
رديف
1
2
3
4

 

زمان برگزاری مجدد کارگاه های مجازی دوره فنی حرفه ای و کار و دانش (سال تحصیلی 97-1396)

آدرس
  از طریق سایت qomgt.ir ←صفحه گروه پوشاک
ساعت
9-23
روز
یکشنبه
تاريخ
96/12/20
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان الگوی زیرساخت لباس مجلسی و عروس
گروه درسي
پوشاک کارودانش
رديف
1

 

دومین مرحله مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 97-1396)

نوع تقدیر
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/12/16
موضوع
آزمون آنـلاین از ترجـمه  ســوره های انـعام و حـشر
گروه درسی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
رديف
1

 

پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
30متري هنرستان ، ميدان بسيج، خ ایرانی، هنرستان فنی قدس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه  الکترونیک
 از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه الکتروتکنیک
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، ساختمان گروه های آموزشی 
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، ساختمان گروه های آموزشی
ساعت
12
9-23
9-23
10
11/30
روز
شنبه
یک شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/5
96/12/6
96/12/6
96/12/10
96/12/10
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان موتور L90
کارگاه آموزش مجازی با موضوع  الکترونیک
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ایمنی
کارگاه آموزشی با عنوان   Swish  Max
کارگاه آموزشی با عنوان اکشن نویسی Flash
گروه درسي
مکانیک خودرو
الکترونیک
الکتروتکنیک
رایانه ( فنی حرفه ای)
رایانه (کارو دانش)
رديف
1
2
3
4
5

 

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي فنی حرفه ای و کاردانش در سال تحصيلي 97-96

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/11/29
96/12/4
96/12/15
موضوع
آزمون آنلاین از درس کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD
آزمون آنلاین از کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
آزمون آنلاین از کتاب های معماری داخلی پایه یازدهم
گروه درسی
الکترونیک
رایانه فنی
نقشه کشی معماری
رديف
1
2
3

 

دومين مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

نوع تقدیر
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/12/22
96/12/22
96/12/22
97/2/7
96/12/6
96/12/6
96/12/6
96/12/6
96/11/29
96/11/23
97/1/28
97/1/30
97/1/28
97/1/29
96/11/29
97/2/7
96/12/20
96/12/20
96/11/15
96/11/15
97/1/20
97/1/20
97/1/20
96/12/1
97/1/15
96/12/22
بهمن ماه
96/11/29
96/11/29
موضوع
تهیه برنامه درسی در قالب پاورپوینت از فصل پنجم کتاب الزامات محیط کار طبق شیوه نامه
فراخوان تهیه برنامه HSE برای کلیه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش
مسابقه طراحی و تهیه پوستر
فراخوان آثار برگزیده هنرآموزان در نمایشگاه هفته مشاغل
انتخاب سوال برتر دروس پودمانی وجوه نقد پایه دهم (فنی حرفه ای)
انتخاب سوال برتر دروس پودمانی خرید وفروش پایه دهم (فنی حرفه ای)
انتخاب سوال برتر دروس پودمانی حقوق و دستمزد پایه یازدهم(فنی حرفه ای)
انتخاب سوال برتر دروس پودمانی اموال و انبار پایه یازدهم(فنی حرفه ای)
انتخاب سوال برتر استاندارد سرپرست ترخیص محصول (کاردانش)
مسابقه تحلیل کتاب دانش فنی پایه
مسابقه طراحی بروشور هفته مشاغل
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی کتاب های جدید التالیف با محوریت کیفیت بخشی
مسابقه طراحی بروشور هفته مشاغل
فراخوان جمع آوری محتوای الکترونیکی
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی طراحی و مدل سازی دامن
فراخوان همایش ارائه ژوژمان و آثار برگزیده در نمایشگاه هفته مشاغل
مسابقه تولید محتوی الکترونیکی از کتاب جدید التالیف کارآفرینی
مسابقه طرح درس و الگوهای برتر تدریس
مسابقه طراحی سوال برتر مهارت برق
مسابقه طراحی سوال برتر از دروس تخصصی دانش فنی
 مسابقه اجرای شبیه سازی و امداد نجات افراد مصدوم در حوادث کارگاه برق
 مسابقه اجرای شبیه سازی و امداد و نجات افراد مصدوم در حوادث کارگاهی برق طبق شیوه نامه
نقد و بررسی برنامه درسی نظام جدید آموزش متوسطه و ارائه پیشنهادات سازنده طبق شیوه نامه
فراخوان بررسی و راه های عملیاتی نمودن برنامه آموزشی همراه با تولید
فراخوان تهیه محتوای الکترونیکی براساس محتوای استانداردها و منابع درسی
فراخوان هم اندیشی نقد و بررسی کتاب های جدید رشته ی معماری داخلی
مسابقه طرح درس نویسی طبق شیوه نامه دبیرخانه
فراخوان طرح درس نویسی از کتاب های مبانی هنرهای تجسمی ، طراحی و عناصر بصری
فراخوان جشنواره هنری "هنر من" ویژه هنرآموزان بصورت مجازی
گروه درسی
بهداشت و الزامات
بهداشت و الزامات
بهداشت و الزامات
پوشاک
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
طراحی دوخت
طراحی دوخت
کارآفرینی
کارآفرینی
برق کاردانش
الکتروتکنیک فنی
الکتروتکنیک فنی حرفه ای و برق کاردانش
الکترونیک
الکترونیک
مدیریت خانواده
مدیریت خانواده
معماری
هنر
هنر فنی
هنر فنی و کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

تازه ترین مطالب گروه ها