تابلو اعلانات

دومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
30 متری کلهری، کوچه 45 ، مقابل بوستان اطلس ، هنرستان صباری
باجک، بلوار 15 خرداد ، بعد از پاسگاه  دست چپ هنرستان امام رضا (ع)
ساعت
12
12:30
روز
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/9/11
97/9/25
موضوع
کارگاه هم اندیشی درس حجم سازی لباس پایه دوازدهم
کارگاه آموزشی عملی سوخت رسانی
گروه درسي
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
رديف
1
2

اسامی و روزهای حضور کارشناسان گروه های آموزشی نواحی استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

اسامی سرگروه ها
-------
توران اظهری
-------
-------
اسامی سرگروه ها
آزاده اسراری
صغرا علی حسینی
-------
-------
اسامی سرگروه ها
انسیه فهیمی
کفایت کیهان پور
فهیمه استادزاده
-------
اسامی سرگروه ها
فاطمه رجایی
علی مقدم
زهرا امیری
-------
شماره تماس
37735595 37735855
38180179 38820546
36624745 36623004
32400772
ناحیه
یک
دو
سه
چهار

 

اولین مرحله ی کارگاه های آموزشی دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

آدرس
خیابان صدوق، نبش کوچه 50 ، هنرستان شهید صدوقی
30متري هنرستان ميدان بسيج، خیابان  ايراني ، هنرستان قدس
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نيروگاه ، بعد از فلكه نبوت ،خيابان وليعصر(ع)، كوچه 14، هنرستان فدک
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
جاده قدیم قم بعد از ترمینال مسافربری ، هنرستان والفجر
خیابان صدوق، نبش کوچه 50 ، هنرستان شهید صدوقی
ساعت
9
12/30
12/30
14
12/30
12
9
روز
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/08/10
97/08/20
97/08/20
97/08/22
27/08/97
97/08/29
97/09/01
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان تنظیمات روتر برد میکروتیک
کارگاه آموزشی با عنوان برق خودرو
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس حسابداری بهای تمام شده و صورت های مالی
کارگاه آموزشی با عنوان تخصصی رنگ و شناخت تجهیزات(عملی)
کارگاه آموزشی با عنوان سوال استاندارد
کارگاه آموزشی با عنوان کولر گازی  و نشست تخصصی
کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با تنظیمات دوربین و nvr
گروه درسي
کامپیوتر فنی حرفه ای
مکانیک خودرو
حسابداری
معماری
هنر فنی و کاردانش
تاسیسات
کامپیوتر فنی حرفه ای
رديف
1
2
3
4
5
6
7

 

اسامی و روزهای حضور سر گروه‌هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

روزهای حضور
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه، یکشنبه و سه شنبه
نام و نام خانوادگی
غلامرضا اناری
شیما بیگم معصوم
مریم کدخدا زاده
علی اصغر فراهانی
زینب عباسی
ملیحه نیکوکلام میرزایی
فهیمه در امامی
مریم صدقی
محمد برخوردار
الهه ارجمند
انسیه محمدي صابر
اعظم تلخابی
علی نیکو صحبت
محمد جواد کاظمیان
سمیه کچویی
سید مهدی ساداتی
ام البنین عباسی
گروه درسی
کارآفرینی
هنر
هنر
مکانیک خودرو
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه کاردانش
حسابداری
حسابداری
طراحی دوخت
پوشاک
الکترونیک
تاسیسات
معماری
معماری
مدیر اجرایی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 

تلفن تماس با گروه های آموزشی اداره کل در ایام هفته :

37757214 -37715350 - 37715045

ساعت تماس درایام هفته:8 لغایت 12

تازه ترین مطالب گروه ها