تابلو اعلانات

پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان انقلاب، روبروی اداره اوقاف، هنرستان شهید رجایی
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
30 متری هنرستان، فلکه بسیج، هنرستان قدس
جاده قدیم قم تهران، بعد از سرای ایرانی، هنرستان فنی والفجر
جاده قدیم قم تهران، بعد از سرای ایرانی، هنرستان فنی والفجر
ساعت
9
9
14:35
12
14
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/11/4
97/11/11
97/11/29
97/11/30
97/11/30
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع کاربا جاو اسکریپت در طراحی صفحات وب
کارگاه آموزشی با موضوع گرافیک در طراحی صفحات وب
کارگاه آموزشی با موضوع گیربکس اتوماتیک
نشست تخصصی با هنرآموزان تاسیسات
کارگاه آموزشی با موضوع نرم افزار محاسبات تاسیسات مکانیکی
گروه درسي
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
مکانیک خودرو
تاسیسات
تاسیسات
رديف
1
2
3
4
5

 

چهارمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
انتهای نیروگاه، بعد از  CNG، خیابان حکمت جنوبی ، انتهای کوچه 12، هنرستان شهید چمران
ساعت
9
روز
سه شنبه
تاريخ
97/10/18
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان کاشی
گروه درسي
معماری و ساختمان(فنی حرفه ای و کاردانش)
رديف
1

سومین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
نیروگاه،20متری زاد ،کوچه 28، هنرستان فنی حضرت معصومه (س)
نیروگاه ،توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوار امین ،کوچه صادقی، روبروی پاسگاه، هنرستان زینب کبری (س)
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
30متری کیوانفر،24 متری مطهری، جنب پاساژ تندیس، نمونه دولتی حضرت زهرا (س)
30متری کیوانفر،24 متری مطهری، جنب پاساژ تندیس، نمونه دولتی حضرت زهرا (س)
بلوار امین ،کوچه صادقی، روبروی پاسگاه، هنرستان زینب کبری (س)
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ساعت
9
12
12
12
12
12
12
16
16
12
12
12
روز
پنج شنبه
دو شنبه
دو شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/10/6
97/10/10
97/10/10
97/10/11
97/10/16
97/10/16
97/10/16
97/10/16
97/10/17
97/10/18
97/10/23
97/10/25
موضوع
کارگاه آموزشی کار با پایگاه داده در طراحی صفحات وب و جلسه هماهنگی در زمینه تحلیل کتاب
کارگاه آموزشی با عنوان دوزنده و تزیین کارلباس
کارگاه آموزشی با عنوان تدوین طرح درس
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس حقوق، دستمزد، اموال و انبار
کارگاه آموزشی با عنوان درس طراحی لباس (آموزش کرل ، پایه دوازدهم )
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس مهارتی کاردانش
کارگاه آموزشی با عنوان باکس دوز وگن دوز
کارگاه آموزشی عکاسی فوکوس ، نوردهی و آشنایی با منوهای دوربین canon
کارگاه آموزشی عکاسی فوکوس ، نوردهی و آشنایی با منوهای دوربین canon
  کارگاه آموزشی با عنوان زبان تخصصی درس دانش فنی (پایه دوازدهم )
کارگاه آموزش و ارزیابی شیوه تدریس شایستگی محور با رویکرد تلفیقی
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس وجوه نقد و خرید و فروش
گروه درسي
کامپیوتر کاردانش
پوشـاک
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
حسابداری
طراحی دوخت
حسابداری
پوشـاک
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
طراحی دوخت
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
حسابداری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

دومین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
تاریخ ارسال آثار
97/10/20
97/12/18
97/12/18
97/12/18
موضوع
فراخوان تحلیل استاندارد   dream weaver cs6
مسابقه ی تدوین طرح درس سالانه وروزانه
مسابقه ی برگزاری اجرای نظارت بالینی
مسابقه ی تجارب اثر بخش آموزشی با رویکرد ارزیابی شایستگی محور
گروه درسی
رایانه کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک
الکترونیک و الکتروتکنیک
الکترونیک و الکتروتکنیک
رديف
1
2
3
4

 

اولین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- دبیرخانه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- دبیرخانه ای
استانی- دبیرخانه ای
استانی- دبیرخانه ای
استانی- دبیرخانه ای
استانی- دبیرخانه ای
استانی- دبیرخانه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- دبیرخانه ای
استانی- دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
97/11/1
97/11/15
97/12/12
97/11/1
97/11/1
97/9/27
97/10/15
97/11/28
97/11/5
97/9/29
97/11/24
بهمن ماه
97/9/10
97/9/10
97/10/1
97/9/29
97/11/10
97/11/10
97/11/28
97/10/30
97/11/1
97/11/1
موضوع
فراخوان نقد و بررسی کتاب نونگاشت تعمیر و سرویس دستگاه های اداری (پایه دوازدهم )
انتخاب سوال برتردروس پودمانی  امتحانات تئوری و کارگاهی الکترونیک (تمامی پایه ها)
انتخاب طرح درس برترروزانه و سالانه دروس (تمامی پایه ها)
فراخوان انتخاب سوال برتر دروس  سرپرست ترخیص محصول و مسئول سفارشات (کاردانش )
فراخوان انتخاب سوال برتر دروس حسابداری بهای تمام شده و صورت های مالی (فنی حرفه ای )
فراخوان نقد و بررسی کتاب دوزنده و تزیین کار لباس
مسابقه طراحی سوالات درس لباس شب و عروس
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه درس نازک دوزی
فراخوان مسابقه انتخاب سوال درس دانش فنی (پایه دوازدهم )
فراخوان تحلیل و بررسی کتاب های جدید التالیف تعیین شده از سوی دبیرخانه
مسابقه طراحی سوال شایسته محور از کتاب تعیین شده از طرف دبیرخانه
فراخوان جشنواره الگوهای برتر تدریس
فراخوان نقد و بررسی کتاب نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم (پایه دهم)
فراخوان طرح درس دروس تئوری و کارگاهی رشته تاسیسات کاردانش
مسابقه تولید محتوای آموزشی
فراخوان مقاله نویسی در موضوعات معماری ومعماری داخلی ،الزامات، نقایص و مزایا
فراخوان نقد و بررسی دروس جدید مهارت های الکترونیکی(کاردانش )
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه از دروس تئوری و مهارتی الکترونیک
مسابقه انتخاب سوال برتر درس مبانی هنرهای تجسمی(فنی حرفه ای و کاردانش)
مسابقه طراحی سوال از کتاب درسی دانش فنی(2)
فراخوان بررسی کتاب های جدیدالتالیف رشته مکانیک خودرو تعمیرات سیستم سوخت رسانی و جرقه   2- تعمیرات سیستم های برقی خودرو
فراخوان بررسی : 1-کتاب تعمیر موتور و برق خودرو (پایه یازدهم) 2- سیستم روشنایی و ضد سرقت خودرو
گروه درسی
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک  فنی حرفه ای و کاردانش
حسابداری کاردانش
حسابداری فنی حرفه ای
پو شاک
پو شاک
پو شاک
طراحی دوخت
کامپیوتر  فنی حرفه ای و کاردانش
کامپیوتر  فنی حرفه ای و کاردانش
کامپیوتر  فنی حرفه ای و کاردانش
تاسیسات
تاسیسات
تاسیسات
معماری
الکترونیک کاردانش
الکترونیک کاردانش
هنر
مکانیک فنی حرفه ای
مکانیک فنی حرفه ای
مکانیک کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

 

دومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
30 متری کلهری، کوچه 45 ، مقابل بوستان اطلس ، هنرستان صباری
باجک، بلوار 15 خرداد ، بعد از پاسگاه  دست چپ هنرستان امام رضا (ع)
ساعت
12
12:30
روز
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/9/11
97/9/25
موضوع
کارگاه هم اندیشی درس حجم سازی لباس پایه دوازدهم
کارگاه آموزشی عملی سوخت رسانی
گروه درسي
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
رديف
1
2

اسامی و روزهای حضور کارشناسان گروه های آموزشی نواحی استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

اسامی سرگروه ها
-------
توران اظهری
-------
-------
اسامی سرگروه ها
آزاده اسراری
صغرا علی حسینی
-------
-------
اسامی سرگروه ها
انسیه فهیمی
کفایت کیهان پور
فهیمه استادزاده
-------
اسامی سرگروه ها
فاطمه رجایی
علی مقدم
زهرا امیری
-------
شماره تماس
37735595 37735855
38180179 38820546
36624745 36623004
32400772
ناحیه
یک
دو
سه
چهار

 

اولین مرحله ی کارگاه های آموزشی دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

آدرس
خیابان صدوق، نبش کوچه 50 ، هنرستان شهید صدوقی
30متري هنرستان ميدان بسيج، خیابان  ايراني ، هنرستان قدس
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نيروگاه ، بعد از فلكه نبوت ،خيابان وليعصر(ع)، كوچه 14، هنرستان فدک
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
جاده قدیم قم بعد از ترمینال مسافربری ، هنرستان والفجر
خیابان صدوق، نبش کوچه 50 ، هنرستان شهید صدوقی
ساعت
9
12/30
12/30
14
12/30
12
9
روز
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/08/10
97/08/20
97/08/20
97/08/22
27/08/97
97/08/29
97/09/01
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان تنظیمات روتر برد میکروتیک
کارگاه آموزشی با عنوان برق خودرو
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس حسابداری بهای تمام شده و صورت های مالی
کارگاه آموزشی با عنوان تخصصی رنگ و شناخت تجهیزات(عملی)
کارگاه آموزشی با عنوان سوال استاندارد
کارگاه آموزشی با عنوان کولر گازی  و نشست تخصصی
کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با تنظیمات دوربین و nvr
گروه درسي
کامپیوتر فنی حرفه ای
مکانیک خودرو
حسابداری
معماری
هنر فنی و کاردانش
تاسیسات
کامپیوتر فنی حرفه ای
رديف
1
2
3
4
5
6
7

 

اسامی و روزهای حضور سر گروه‌هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

روزهای حضور
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه، یکشنبه و سه شنبه
نام و نام خانوادگی
غلامرضا اناری
شیما بیگم معصوم
مریم کدخدا زاده
علی اصغر فراهانی
زینب عباسی
ملیحه نیکوکلام میرزایی
فهیمه در امامی
مریم صدقی
محمد برخوردار
الهه ارجمند
انسیه محمدي صابر
اعظم تلخابی
علی نیکو صحبت
محمد جواد کاظمیان
سمیه کچویی
سید مهدی ساداتی
ام البنین عباسی
گروه درسی
کارآفرینی
هنر
هنر
مکانیک خودرو
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه کاردانش
حسابداری
حسابداری
طراحی دوخت
پوشاک
الکترونیک
تاسیسات
معماری
معماری
مدیر اجرایی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 

تلفن تماس با گروه های آموزشی اداره کل در ایام هفته :

37757214 -37715350 - 37715045

ساعت تماس درایام هفته:8 لغایت 12

تازه ترین مطالب گروه ها