اطلاعیه برگزاری سومین مرحله ی کارگاه های آموزشی شاخه فنی حرفه ای و کاردانش استان قم( سال تحصیلی 96-1395 )

آدرس
بلوار امین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
بلوارامین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
بلوار امین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ 45 متری عماریاسر،ک1،میدان میر ،پژوهش سرای زرین اقبال
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوار امین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوارامین ، کوچه 8 ،هنرستان زینب کبری(س)
بلوار 15 خرداد ،20متری شهید تقوی،هنرستان کاردانش امام رضا (ع)
خ 45 متری عماریاسر،ک1،میدان میر ،پژوهش سرای زرین اقبال
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
از طریق سایت qomgt.ir گروه صنایع چوب
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و  گروه های آموزشی متوسطه
از طریق سایت qomgt.ir گروه هنر
بعد از ترمینال ،هنرستان فنی والفجر
ساعت
10
10/30
17
12/30
11
12/30
12:30
10/30
12/30
11
10/30
10
12/30
12
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
12:30
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
12/30
روز
یکشنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
یک شنبه
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
یکشنبه
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
95/10/5
95/10/5
95/10/6
95/10/7
95/10/8
95/10/11
95/10/12
95/10/12
95/10/14
95/10/15
95/10/19
95/10/19
95/10/21
95/10/22
95/10/25
95/10/26
95/10/26
95/10/28
موضوع
دانش فنی (مختص همکاران فنی و حرفه ای)
کارگاه آموزشی  درس سوزن دوزی های اصفهان(مختص کاردانش)
شیرینی پزی
کارگاه آموزشی شیوه و فنون تدریس کتاب الزامات محیط کار
بررسی کتب جدید التالیف خرید و فروش و استاندارد مهارتی (1)
آشنایی و  هدایت مدارس به سمت کارآفرینی با رویکرد خلاقیت و نوآوری ویژه مدیران هنرستان ها
کارگاه آموزشی طراحی و ساخت مدارهای چاپی (1) pcb
عناصر بصری(مختص همکاران فنی و حرفه ای)
شیوه های نوشتن طرح کسب و کار
بررسی کتب جدید التالیف خرید و فروش و استاندارد مهارتی (1)
کارگاه الزامات محیط کار(مختص هنرآموزان کاردانش)
کارگاه بررسی کتاب طراحی سیم کشی ساختمان های مسکونی
جلسه هم اندیشی با مدیران ،مسوولین و کارشناسان آموزشی نواحی و استان (جهت تشویق برای فضای کارآفرینی در هنرستان ها)
روش های فعال تدریس
کارگاه مجازی اتصالات چوبی
کارگاه آموزشی طراحی و ساخت مدارهای چاپی (2) pcb
کارگاه مجازی پایه دهم (کتاب دانش فنی هنر )
برگزاری تأسیسات پکیج گرمایشی
گروه درسي
طراحی دوخت
پوشاک
مدیریت خانواده
بهداشت و ایمنی
حسابداری
کارآفرینی
الکترونیک
طراحی دوخت
کارآفرینی
حسابداری
پوشاک
الکتروتکنیک  فنی حرفه ای  و برق کاردانش
کارآفرینی
حسابداری
صنایع چوب و مبلمان
الکترونیک
هنر
تأسیسات
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اطلاعیه برگزاری دومین مرحله کارگاه های آموزشی دبیران دوره ی فنی و حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 96-1395)

آدرس
خ امام ،روبروی ترمینال ،هنرستان امام خمینی
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ 45 متری عماریاسر،کوچه 1،میدان میر ، پژوهش سرای زرین اقبال
سایتqomgt.ir
ساعت
14
12/30
12/30
12/30
16
9
روز
شنبه
شنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
95/9/6
95/9/13
95/9/16
95/9/21
95/9/23
95/9/23
موضوع
طراحی و ساخت کابینت  آشپزخانه (1)
جلسه توجیهی گروه صنایع دستی
لزوم ایمنی و بهداشت  واتاق فکر کارآفرینی با موضوع در آمد زایی ویژه  مدیران مدارس کاردانش
برگزاری جلسات تخصصی با رابطین مدارس رشته مربوطه
آموزش تشکیل تعاونی های دانش آموزی در هنرستان ها  ویژه مدیران
کارگاه مجازی draw  corel
گروه درسي
صنایع چوب و مبلمان
گروه هنر  (صنایع دستی)
ایمنی و بهداشت مشترک با کارآفرینی
پوشاک
کارآفرینی
رایانه کاردانش
ردیف
1
2
3
4
5
6

 

اطلاعیه برگزاری مرحله اول کارگاه های آموزشی دبیران دوره ی فنی و حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 96-1395)

آدرس
بلوار امین، کوچه 8، هنرستان زینب کبري)س(
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ترمینال ،روبروي نظام وظیفه،کوچه فنی حرفه اي ،هنرستان کاردانش امام خمینی)ره(
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوار 15 خرداد ، 20 متري شهید تقوي،هنرستان کاردانش امام رضا )ع(
بلوار شهید خدا کرم ،بالاتر از ترمینال مسافربري ،هنرستان والفجر
بلوار امین،خیابان جمهوري ،کوچه چهار - هنرستان گیوه چی
خ کلهري ،خ شهید حیدریان ،جنب مجتمع آموزشی حضرت معصوه (س) ، هنرستان امام رضا )ع(
ساعت
17
12
12
12:30
12:30
12:30
9
16
12:30
12:30
روز
دوشنبه
سه شنبه
شنبه
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
95/8/10
95/8/11
95/8/15
95/8/16
95/8/18
95/8/19
95/8/20
95/8/23
95/8/24
95/8/25
موضوع
کارگاه آموزشی تزیینات نمدی
کارگاه آموزشی روش تدریس دانش فنی
کارگاه آموزشی روش تدریس دانش فنی
کارگاه آموزشی توجیهی رشته هاي جدید هنري مانندفتوگرافیک
جلسه بررسی مشکلات آموزشی و برنامه عملیاتی گروه درسی مکانیک استان
بررسی کتب جدید التالیف و جوه نقد و تحریردفاتر قانونی ( هنرستان هاي فنی حرفه اي ) و استاندارد مسئول سفارشات( هنرستان هاي کاردانش  )
کارگاه هماهنگی دروس تخصصی
کارگاه آموزشی موتورهاي دیزل
کارگاه آموزشی روش تدریس درس دانش فنی
کارگاه تأسیسات آبگرم
گروه درسي
مدیریت خانواده
رایانه کاردانش
صنایع چوب و مبلمان
هنر
مکانیم خودرو
حسابداری
الکترونیک فنی و حرفه ای و برق کاردانش
مکانیک خودرو
الکترونیک
تاسیسات
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10