پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان انقلاب، روبروی اداره اوقاف، هنرستان شهید رجایی
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
30 متری هنرستان، فلکه بسیج، هنرستان قدس
جاده قدیم قم تهران، بعد از سرای ایرانی، هنرستان فنی والفجر
جاده قدیم قم تهران، بعد از سرای ایرانی، هنرستان فنی والفجر
ساعت
9
9
14:35
12
14
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/11/4
97/11/11
97/11/29
97/11/30
97/11/30
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع کاربا جاو اسکریپت در طراحی صفحات وب
کارگاه آموزشی با موضوع گرافیک در طراحی صفحات وب
کارگاه آموزشی با موضوع گیربکس اتوماتیک
نشست تخصصی با هنرآموزان تاسیسات
کارگاه آموزشی با موضوع نرم افزار محاسبات تاسیسات مکانیکی
گروه درسي
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
مکانیک خودرو
تاسیسات
تاسیسات
رديف
1
2
3
4
5

 

چهارمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
انتهای نیروگاه، بعد از  CNG، خیابان حکمت جنوبی ، انتهای کوچه 12، هنرستان شهید چمران
ساعت
9
روز
سه شنبه
تاريخ
97/10/18
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان کاشی
گروه درسي
معماری و ساختمان(فنی حرفه ای و کاردانش)
رديف
1

سومین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
نیروگاه،20متری زاد ،کوچه 28، هنرستان فنی حضرت معصومه (س)
نیروگاه ،توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوار امین ،کوچه صادقی، روبروی پاسگاه، هنرستان زینب کبری (س)
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
30متری کیوانفر،24 متری مطهری، جنب پاساژ تندیس، نمونه دولتی حضرت زهرا (س)
30متری کیوانفر،24 متری مطهری، جنب پاساژ تندیس، نمونه دولتی حضرت زهرا (س)
بلوار امین ،کوچه صادقی، روبروی پاسگاه، هنرستان زینب کبری (س)
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ساعت
9
12
12
12
12
12
12
16
16
12
12
12
روز
پنج شنبه
دو شنبه
دو شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/10/6
97/10/10
97/10/10
97/10/11
97/10/16
97/10/16
97/10/16
97/10/16
97/10/17
97/10/18
97/10/23
97/10/25
موضوع
کارگاه آموزشی کار با پایگاه داده در طراحی صفحات وب و جلسه هماهنگی در زمینه تحلیل کتاب
کارگاه آموزشی با عنوان دوزنده و تزیین کارلباس
کارگاه آموزشی با عنوان تدوین طرح درس
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس حقوق، دستمزد، اموال و انبار
کارگاه آموزشی با عنوان درس طراحی لباس (آموزش کرل ، پایه دوازدهم )
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس مهارتی کاردانش
کارگاه آموزشی با عنوان باکس دوز وگن دوز
کارگاه آموزشی عکاسی فوکوس ، نوردهی و آشنایی با منوهای دوربین canon
کارگاه آموزشی عکاسی فوکوس ، نوردهی و آشنایی با منوهای دوربین canon
  کارگاه آموزشی با عنوان زبان تخصصی درس دانش فنی (پایه دوازدهم )
کارگاه آموزش و ارزیابی شیوه تدریس شایستگی محور با رویکرد تلفیقی
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس وجوه نقد و خرید و فروش
گروه درسي
کامپیوتر کاردانش
پوشـاک
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
حسابداری
طراحی دوخت
حسابداری
پوشـاک
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
طراحی دوخت
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
حسابداری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

دومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
30 متری کلهری، کوچه 45 ، مقابل بوستان اطلس ، هنرستان صباری
باجک، بلوار 15 خرداد ، بعد از پاسگاه  دست چپ هنرستان امام رضا (ع)
ساعت
12
12:30
روز
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/9/11
97/9/25
موضوع
کارگاه هم اندیشی درس حجم سازی لباس پایه دوازدهم
کارگاه آموزشی عملی سوخت رسانی
گروه درسي
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
رديف
1
2

اولین مرحله ی کارگاه های آموزشی دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش استان قم ( سال تحصیلی 98-1397 )

آدرس
خیابان صدوق، نبش کوچه 50 ، هنرستان شهید صدوقی
30متري هنرستان ميدان بسيج، خیابان  ايراني ، هنرستان قدس
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نيروگاه ، بعد از فلكه نبوت ،خيابان وليعصر(ع)، كوچه 14، هنرستان فدک
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
جاده قدیم قم بعد از ترمینال مسافربری ، هنرستان والفجر
خیابان صدوق، نبش کوچه 50 ، هنرستان شهید صدوقی
ساعت
9
12/30
12/30
14
12/30
12
9
روز
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/08/10
97/08/20
97/08/20
97/08/22
27/08/97
97/08/29
97/09/01
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان تنظیمات روتر برد میکروتیک
کارگاه آموزشی با عنوان برق خودرو
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس حسابداری بهای تمام شده و صورت های مالی
کارگاه آموزشی با عنوان تخصصی رنگ و شناخت تجهیزات(عملی)
کارگاه آموزشی با عنوان سوال استاندارد
کارگاه آموزشی با عنوان کولر گازی  و نشست تخصصی
کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با تنظیمات دوربین و nvr
گروه درسي
کامپیوتر فنی حرفه ای
مکانیک خودرو
حسابداری
معماری
هنر فنی و کاردانش
تاسیسات
کامپیوتر فنی حرفه ای
رديف
1
2
3
4
5
6
7