چهارمین مرحله كارگاه های آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
بالاتر از ترمینال، هنرستان فنی والفجر
از طریق سایت qomgt.ir ←صفحه گروه  پوشاک
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ساعت
8/30
9-23
8/30
8/30
8/30
8/30
8/30
10
روز
پنج شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/11/12
96/11/15
96/11/19
96/11/19
96/11/19
96/11/19
96/11/19
96/11/26
موضوع
کارگاه آموزشی تزئینات سنگی سرامیکی و پولیمری پایه دهم معماری داخلی(عملی)
کارگاه آموزش مجازی با عنوان الگوی زیر ساخت لباس مجلسی و عروس
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی تبادل تجربه تدریس هنرآموزان
گروه درسي
معماری و ساختمان
پو شاک (کار دانش)
هنر (فنی حرفه ای و کاردانش)
الکترونیک
حسابداری
الکتروتکنیک (فنی و برق کاردانش)
طراحی دوخت
کارآفرینی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

اطلاعیه برگزاری سومین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 97-1396)

آدرس
بوستان علوی،داخل بوستان، تقاطع دوم ، سمت چپ ، مرکز پیشگیری و مدیریت بحران
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  سامانه آموزش مجازی
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
نیروگاه ، بعد از CNG ، خ حکمت ، انتهای کوچه 16 ، شهید چمران
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  سامانه آموزش مجازی
ساعت
9-12
10
12
9-23
12
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
8:30
9-23
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
تاريخ
96/10/7
96/10/14
96/10/17
96/10/17
96/10/24
96/10/27
96/10/27
96/10/27
96/10/27
96/10/27
96/10/27
96/10/27
96/10/27
96/10/28
96/10/30
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع اجراي طرح مباحث ایمنی  با همکاری مرکز پیشگیري و مدیریت بحران شهرداري قم
کارگاه آموزشی با موضوع پایگاه داده درphp
کارگاه آموزشی روش های فعال تدریس در دروس و  استاندارهای پایه دهم و یازدهم
کارگاه آموزش مجازی با موضوع خلاقیت و نوآوری
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار altium
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی
کارگاه آموزشی رنگ ، موکت ، تزیینات  سلولزی و کاغذ دیواری
برگزاری کارگاه آموزش مجازی با موضوع پرورش قارچ
گروه درسي
بهداشت و الزامات
رایانه فنی حرفه ای
حسابداری
کارآفرینی
الکترونیک
الکترونیک
حسابداری
الکتروتکنیک (فنی حرفه ای و کاردانش)
طراحی دوخت
هنر (فنی حرفه ای و کاردانش )
پو شاک (کارو دانش )
مدیریت خانواده
کارآفرینی
معماری و ساختمان
مدیریت خانواده
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 

 

برگزاري دومین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
جاده قديم تهران ، 500   متر بالا تر ازترمينال هنرستان فنی والفجر
نیروگاه ، انتهای بلوار 24 متری شاهد شرقی ، دست چپ هنرستان حضرت زهرا (س)
نیروگاه ، انتهای بلوار 24 متری شاهد شرقی ، دست چپ هنرستان حضرت زهرا (س)
از طریق سایت qomgt.ir صفحه  سامانه آموزش مجازی
از طریق سایت qomgt.ir صفحه  سامانه آموزش مجازی
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
30متري هنرستان ميدان بسيج، خ ایرانی، هنرستان قدس
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
ساعت
15
16:30
16:30
9 صبح تا 23
9 صبح تا 23
10
12
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
روز
چهارشنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/9/8
96/9/12
96/9/19
96/9/19
96/9/21
96/9/23
96/9/28
96/9/30
96/9/30
96/9/30
96/9/30
96/9/30
موضوع
دینام و استارت
الگو ساز با رایانه قسمت (1)
الگو ساز با رایانه قسمت (2)
کارگاه مجازی با موضوع روش های نوین تدریس
کارگاه  مجازی با موضوع آزمون ساز ی برنامه ner support
روش های فعال تدریس
جلسه هم اندیشی وکارگاه آموزشی سیستم انتقال آب گرم
درس پژوهی
درس پژوهی
درس پژوهی
درس پژوهی
درس پژوهی
گروه درسي
مکانیک خودرو
پوشاک (کاردانش )
پو شاک (کاردانش )
مدیریت خانواده
رایانه (کاردانش)
کارآفرینی
تاسیسات
هنر
(فنی حرفه ای و کاردانش )
الکترونیک
حسابداری
الکتروتکنیک
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

 

اطلاعيه برگزاري اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوار امین ، کوچه صادقی ، روبروی پاسگاه هنرستان زینب کبری(س)
از طریق سایت qomgt.ir صفحه  سامانه آموزش مجازی
30متري هنرستان ، ميدان بسيج ،خیابان ایرانی هنرستان فنی قدس
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
جاده قديم تهران ، 500   متر بالا تر ازترمينال هنرستان فنی والفجر
از طریق سایت qomgt.ir صفحه  سامانه آموزش مجازی
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ساعت
12:30
14
10
9صبح تا 23
15
12
15
9صبح تا 23
10
روز
یک شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/8/21
96/8/21
96/8/25
96/9/1
96/9/1
96/9/5
96/9/6
96/9/7
96/9/9
موضوع
برگزاری جلسه تخصصی با رابطین
کارگاه توجیهی دروس تخصصی و تبیین برنامه عملیاتی    
کارگاه آموزشی گل های آپارتمانی
کارگاه مجازی آشنایی با ارزشیابی شایستگی دروس فنی
کارگاه ECU
کارگاه توجیهی دروس تخصصی و تبیین برنامه عملیاتی
کارگاه آموزشی دینام و استارت
کارگاه مجازی نر م افزار auto play
کارگاه آموزشی فنون و شیوه های تدریس کتاب الزامات  محیط کار
گروه درسي
پو شاک (کاردانش )
هنر  (فنی حرفه ای وکاردانش )
مدیریت خانواده
رایانه (فنی حرفه ای)  
مکانیک خودرو
حسابداری
مکانیک خودرو
معماری
بهداشت و الزامات
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9