دومبن مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي دوره فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
(3DMAX) جلسه اول
کارگاه آموزش آنلاین
(3DMAX) جلسه دوم
کارگاه آموزش آنلاین
کارگاه آموزش آنلاین با عنوان آشنایی با نرم افزارهای تدریس در فضای مجازی
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/9/8
99/9/9
99/9/30
روز
شنبه
یک شنبه
یک شنبه
گروه درسي
معماری داخلی
معماری داخلی
طراحی دوخت
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

اولین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي دوره فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
روش های خلاق تدریس
تبیین برنامه عملیاتی سال 400-۱399 وآشنایی با شیوه های تدریس در فضای مجازی
آموزش اتوکد سه بعدی
آموزش اتوکد سه بعدی
ساعت
18/30
18/30
18/30
12
تاريخ
99/8/10
99/8/20
99/8/21
99/8/22
روز
شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
گروه درسي
تربیت کودک
حسابداری
معماری
معماری
رديف
1
2
3
4

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .