هفتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری ،کوچه33، پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
12
روز
یک شنبه
تاريخ
97/12/12
موضوع
  کارگاه آموزشی با عنوان روش های تدریس
گروه درسي
کارآفرینی
رديف
1

ششمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری، مرکز آموزشی علمی فرهنگیان شماره 2 قم (سالن کنفرانس)
ساعت
8:30 لغایت 12:30
روز
پنج شنبه
تاريخ
97/11/11
موضوع
حسابداری حقوق و دستمزد و تهیه و تنظیم صورت های مالی با حضور مولف کتاب آقای دهقان و کارشناس دفتر تالیف سرکار خانم نورشاهی
گروه درسي
حسابداری فنی حرفه ای
رديف
1

پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان انقلاب، روبروی اداره اوقاف، هنرستان شهید رجایی
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
30 متری هنرستان، فلکه بسیج، هنرستان قدس
جاده قدیم قم تهران، بعد از سرای ایرانی، هنرستان فنی والفجر
جاده قدیم قم تهران، بعد از سرای ایرانی، هنرستان فنی والفجر
ساعت
9
9
14:35
12
14
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/11/4
97/11/11
97/11/29
97/11/30
97/11/30
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع کاربا جاو اسکریپت در طراحی صفحات وب
کارگاه آموزشی با موضوع گرافیک در طراحی صفحات وب
کارگاه آموزشی با موضوع گیربکس اتوماتیک
نشست تخصصی با هنرآموزان تاسیسات
کارگاه آموزشی با موضوع نرم افزار محاسبات تاسیسات مکانیکی
گروه درسي
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
مکانیک خودرو
تاسیسات
تاسیسات
رديف
1
2
3
4
5

 

چهارمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
انتهای نیروگاه، بعد از  CNG، خیابان حکمت جنوبی ، انتهای کوچه 12، هنرستان شهید چمران
ساعت
9
روز
سه شنبه
تاريخ
97/10/18
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان کاشی
گروه درسي
معماری و ساختمان(فنی حرفه ای و کاردانش)
رديف
1

سومین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
نیروگاه،20متری زاد ،کوچه 28، هنرستان فنی حضرت معصومه (س)
نیروگاه ،توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بلوار امین ،کوچه صادقی، روبروی پاسگاه، هنرستان زینب کبری (س)
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
30متری کیوانفر،24 متری مطهری، جنب پاساژ تندیس، نمونه دولتی حضرت زهرا (س)
30متری کیوانفر،24 متری مطهری، جنب پاساژ تندیس، نمونه دولتی حضرت زهرا (س)
بلوار امین ،کوچه صادقی، روبروی پاسگاه، هنرستان زینب کبری (س)
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ساعت
9
12
12
12
12
12
12
16
16
12
12
12
روز
پنج شنبه
دو شنبه
دو شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/10/6
97/10/10
97/10/10
97/10/11
97/10/16
97/10/16
97/10/16
97/10/16
97/10/17
97/10/18
97/10/23
97/10/25
موضوع
کارگاه آموزشی کار با پایگاه داده در طراحی صفحات وب و جلسه هماهنگی در زمینه تحلیل کتاب
کارگاه آموزشی با عنوان دوزنده و تزیین کارلباس
کارگاه آموزشی با عنوان تدوین طرح درس
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس حقوق، دستمزد، اموال و انبار
کارگاه آموزشی با عنوان درس طراحی لباس (آموزش کرل ، پایه دوازدهم )
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس مهارتی کاردانش
کارگاه آموزشی با عنوان باکس دوز وگن دوز
کارگاه آموزشی عکاسی فوکوس ، نوردهی و آشنایی با منوهای دوربین canon
کارگاه آموزشی عکاسی فوکوس ، نوردهی و آشنایی با منوهای دوربین canon
  کارگاه آموزشی با عنوان زبان تخصصی درس دانش فنی (پایه دوازدهم )
کارگاه آموزش و ارزیابی شیوه تدریس شایستگی محور با رویکرد تلفیقی
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس وجوه نقد و خرید و فروش
گروه درسي
کامپیوتر کاردانش
پوشـاک
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
حسابداری
طراحی دوخت
حسابداری
پوشـاک
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
هنـر فنی حرفه ای و کاردانش
طراحی دوخت
الکترونیک فنی حرفه ای و کاردانش
حسابداری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12