ارسال مشخصات همکاران

به نام خدا

با سلام وعرض ادب وخدا قوت خدمت همکاران گروه پوشاک استان قم

لطفا موارد زیر را تا روز پنج شنبه 400/8/20جهت بررسی وثبت  در پیام رسان شاد ،ایتاویا واتساپ ارسال فرمایید.

برنامه هفتگی هنرستان

اسامی همکاران شامل مدیر، معاون فنی ،سرپرست بخش وهمکاران هنر آموز رشته (هرسه پایه)

مدرک تحصیلی ( شامل مدیر ومعاون و......می شود.)

سوابق تدریس همکاران 

ساعات وروز های حضور همکاران هنر آموز در هنرستان

پایه واستاندارد تدریس هنر آموز 

 تعداد دانش آموزان هر پایه

تعداد گروه های هر پایه                                                                                           

                                                                                                         باتشکر تلخابی 

اولین جلسه گروه پوشاک استان قم

با سلام وعرض خدا قوت خدمت همکاران گرامی 

به اطلاع همکاران عزیز می رسانم اولین جلسه تخصصی گروه پوشاک در

روز یک شنبه 400/7/25 ساعت 13در گروه همکاران پوشاک استان درپیام رسان 

برگزار می گردد.برای همکارانی که شرایط شرکت در جلسه را ندارند،موارد به صورت

فایل صوتی درگروه ارسال می گردد.                 

 

                                                                                با تشکر تلخابی سر گروه پوشاک