پودمان 1 دانش فنی تخصصی

بسمه تعالی

سلام بر همکاران محترم

با تشکر از مهندس مجید بختیاری دوست بابت ساخت پاور پینت درس دانش فنی تخصصی پودمان یک

شادی اموات همکارانی که  در امر آموزش زحمت می کشند صلوات

دانلود