فراخوان هاي آموزشي

 قابل توجه هنرآموزان عزيز:

فراخوان هاي کتاب کارگاه نوآوري وکارآفريني درسال تحصيلي 1399-1400به شرح زيرمي باشد:

1-فراخوان جشنواره برترتدریس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی

2-فرخوان طرح درس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی(پودمان1جلسه6)

3-فراخوان کارپوشه های برتر براساس طرح درس استاندارد

4-فراخوان جشنواره ایده برترکارآفرینی

5-فراخوان جشنواره بوم کسب وکار

6-فراخوان تولیدمحتوی آموزشی کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی ،پودمان1،جلسه6

7-فراخوان تولیدمحتوی آموزشی کتاب کارآفرینی وتولید(متوسطه نظری)بخش6

شیوه نامه جشنواره تدریس کارآفرینی

قابل توجه هنرآموزان عزیزکارآفرینی:

جهت دریافت شیونامه جشنواره تدریس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی ،لینک زیررادانلودنمایید.درضمن

این شیونامه ازگروه های آموزشی استان به مدارس ارسال گردیده است.

http://s5.picofile.com/file/8396936418/138368_0.zip.html