اطلاع رسانی

باعرض سلام وآرزوی قبولی طاعات همکاران گرامی به اطلاع می رساند نمونه سوالات لازم رشته مدیریت خانواده درقسمت دسته بندی محتوا بخش بانک سوالات قرار داده شدکه درصورت نیازمی توانید استفاده نمایید.

وباآرزوی موفقیت وتشکرازهمکاری هنرجویانی مانندخانم سلیمانی ازهنرستان امیرحسینی امیدوارم درطول سال گذشته از مطالب گروههای آموزشی استفاده مفید کرده باشید

گروه آموزشی مدیریت خانواده پایان کارخودرا درسال تحصیلی 1397-96اعلام می دارد.

تنهادرصورت توفیق درطول امتحانات برای بازدیداوراق امتحانی خدمت خواهم رسید.