تابلو اعلانات

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي فنی حرفه ای و کاردانش در سال تحصيلي 97-1396

نوع تقدیر
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
97/2/11
موضوع
مسابقه آنلاین فتوشاپ  
گروه درسی
رایانه کارودانش
رديف
1

 

هفتمین مرحله كارگاه های آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
میدان بسیج، هنرستان فنی قدس
ساعت
12:30
روز
سه شنبه
تاريخ
97/2/4
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان پکیج
گرمایشی و برگزاري جلسه هم اندیشی
گروه درسي
تاسیسات
رديف
1

ششمین مرحله كارگاه های آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
ساعت
12
12
12
12
روز
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/1/26
97/1/26
97/1/26
97/1/26
موضوع
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
گروه درسي
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای
الکتروتکنیک کاردانش
رديف
1
2
3
4

 

زمان برگزاری مجدد کارگاه های مجازی دوره فنی حرفه ای و کار و دانش (سال تحصیلی 97-1396)

آدرس
  از طریق سایت qomgt.ir ←صفحه گروه پوشاک
ساعت
9-23
روز
یکشنبه
تاريخ
96/12/20
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان الگوی زیرساخت لباس مجلسی و عروس
گروه درسي
پوشاک کارودانش
رديف
1

 

دومین مرحله مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 97-1396)

نوع تقدیر
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/12/16
موضوع
آزمون آنـلاین از ترجـمه  ســوره های انـعام و حـشر
گروه درسی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
رديف
1

 

پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
30متري هنرستان ، ميدان بسيج، خ ایرانی، هنرستان فنی قدس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه  الکترونیک
 از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه الکتروتکنیک
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، ساختمان گروه های آموزشی 
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، ساختمان گروه های آموزشی
ساعت
12
9-23
9-23
10
11/30
روز
شنبه
یک شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/5
96/12/6
96/12/6
96/12/10
96/12/10
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان موتور L90
کارگاه آموزش مجازی با موضوع  الکترونیک
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ایمنی
کارگاه آموزشی با عنوان   Swish  Max
کارگاه آموزشی با عنوان اکشن نویسی Flash
گروه درسي
مکانیک خودرو
الکترونیک
الکتروتکنیک
رایانه ( فنی حرفه ای)
رایانه (کارو دانش)
رديف
1
2
3
4
5

 

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي فنی حرفه ای و کاردانش در سال تحصيلي 97-96

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/11/29
96/12/4
96/12/15
موضوع
آزمون آنلاین از درس کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD
آزمون آنلاین از کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
آزمون آنلاین از کتاب های معماری داخلی پایه یازدهم
گروه درسی
الکترونیک
رایانه فنی
نقشه کشی معماری
رديف
1
2
3

 

تازه ترین مطالب گروه ها