اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 1400- 1399)

نوع تقدیر
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
دبیرخانه ای-استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1399/11/26
1399/11/30
1399/12/10
طبق جدول زمان بندی دبیرخانه کشوری
1399/10/15
1399/11/15
1399/11/20
1399/12/15
1399/12/20
1399/9/22
1399/10/20
1399/10/20
1399/12/13
1399/9/30
1399/9/30
1399/12/10
1399/12/10
1399/12/10
1399/10/30
1399/11/1
1399/12/1
1399/2/30
1399/9/30
1399/10/30
1399/10/1
1399/10/5
1399/10/5
1399/10/15
1399/10/15
1399/11/15
1399/11/15
1399/11/30
1399/9/15
1399/10/6
1399/10/20
1399/11/99
1399/9/20
1399/9/20
1399/9/20
1399/9/20
1399/11/20
1399/11/20
1399/12/20
1399/12/20
1399/12/20
1400/1/30
1400/1/30
1400/1/30
1400/1/30
1399/12/20
1399/12/20
موضوع
فراخوان مسابقه طرح درس مجازی استاندارد لباس شب و عروس
فراخوان تولید محتوای آموزشی استانداردهای گروه پوشاک
مسابقه طراحی سوالات استاندارد درس الگو ساز رایانه
تولید محتوای آموزشی استاندارد نازک دوز طبق جدول زمان بندی وحجم تعیین شده توسط دبیر خانه
فراخوان ارسال آخرین یافته های علمی، پژوهشی و آموزشی هنرجویان و هنرآموزان
مسابقه با عنوان بوم کسب و کار در دوران کرونا
فراخوان چگونگی ایجاد انگیزه تحصیل در هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش
مسابقه انتخاب بهترین روش تدریس از نظرحضوری و مجازی ( تمامی پایه ها)
فراخوان تولید محتواي انجام شده توسط هنرآموزان
مسابقه مجازي طرح درس پودمان دوم کتاب نصب تاسیسات گرمایی تشخیص بهترین طرح درس کارگاهی موفق
فرا خوان طراحی و ارائه نمونه سؤالات آزمون عملکردي پودمان های یک، دو و سه با درنظر گرفتن شایستگی هاي فنی و غیرفنی
فراخوان نقد و بررسی دروس تخصصی تاسیسات مکانیکی
فراخوان طراحی و ارائه نمونه سؤالات آزمون عملکردي پودمان های چهارو پنج با درنظر گرفتن شایستگی هاي فنی و غیرفنی
فراخوان تولید محتوای درسی به صورت الکترونیکی
فراخوان طرح درس دیجیتالی
نمایشگاه مجازی ازآثار برگزیده هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای
نمایشگاه مجازی ازآثار برگزیده هنرآموزان هنرستان های کاردانش
فراخوان نقد و بررسی کتاب های نونگاشت در رشته فتو-گرافیک
فراخوان طرح درس نویسی(طرح درس مجازی) درس طراحی و دوخت زنانه (پایه دهم )
فراخوان فعالیت های انجام شده در ایام خاص و کلاس های مجازی جهت بهبود آموزش
فراخوان طرح درس مجازی از کتاب طراحی و مدل سازی لباس زنانه (پایه یازدهم)
فراخوان نقد و بررسي کتاب  طراحی الگو به روش حجمی( مجازی)
فراخوان ارسال خلاقیت تدریس مجازی در ایام کرونا توسط همکاران
فراخوان طراحی سوال عملکردی از کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
فراخوان تهیه و طراحی طرح درس بر اساس شیوه تدریس مجازی (هنرآموزان کاردانش و فنی و حرفه ای)
فراخوان تهیه فیلم و محتوای آموزشی مهارت سرپرست ترخیص
فراخوان تهیه فیلم و محتوای آموزشی درس بهای تمام شده و مالیات
فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی مهارت های حسابداری تکمیلی، حسابداری صنعتی و سایر مهارت های پایه یازدهم (کاردانش)
فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی دروس حسابداری وجوه نقد، خرید و فروش، دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی(فنی حرفه ای)
فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی دروس حسابداری حقوق و دستمزد، اموال و انبار، صورت های مالی(هنرآموزان فنی حرفه ای)
فراخوان تولید محتوای آموزش مجازی مهارت های کمک حسابدار و کاربر نرم افزار رایانه (هنرآموزان کار دانش)
فراخوان ارسال خلاقیت ارزشیابی مجازی در آزمون های مهارتی کار دانش و شایستگی فنی
ارائه راه کارهای خلاقانه ی هنرآموزان جهت فعالیت های گروهی هنرجویان در فضای مجازی
طراحی سوالات استاندارد شده بر مبنای شایستگی در هر سه پایه تحصیلی
طراحی درسنامه از دروس تخصصی برای هنرجویان محروم  از فضای مجازی
طراحی محتوای آموزشی فعالیت محور برای تدریس دروس تخصصی
فراخوان طرح درس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی(پودمان1جلسه6)
فراخوان تولید محتوای آموزشی کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی( پودمان1 جلسه6 )
فراخوان تولید محتوای آموزشی کتاب کارآفرینی وتولید(متوسطه نظری) بخش6
فراخوان کارپوشه های برتر براساس طرح درس استاندارد
مسابقه نقدو بررسی کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی
مسابقه نقدو بررسی کتاب کارآفرینی وتولید(متوسطه نظری)
فراخوان جشنواره برترتدریس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی  توسط هنر آموزان
فراخوان جشنواره ایده برترکارآفرینی
فراخوان جشنواره بوم کسب وکار
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب تزیینات سلولزی
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب تزیینات گچی
فراخوان تولید محتوای کتاب الزامات محیط کار رشته ساختمان(فنی)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی استاندارد نقشه کشی ساختمان(کاردانش)
فراخوان نقد و بررسی کتاب دانش فنی تخصصی
فراخوان نقد و بررسی کتاب طراحی تجاری
گروه درسي
پوشاک
پوشاک
پوشاک
پوشاک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
تاسیسات  
تاسیسات  
تاسیسات  
تاسیسات  
هنـر
هنـر
هنـر
هنـر
هنـر
طراحی دوخت  
طراحی دوخت
طراحی دوخت
طراحی دوخت
کامپیوتر فنی
کامپیوتر فنی
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
کامپیوتر کاردانش
تربیت کودک
تربیت کودک
تربیت کودک
تربیت کودک
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
معماری داخلی و ساختمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51