بهبود-تربیت -فرزند

مقایسه فرزند با دیگران، اشتباه رایج والدین

  • این مقایسه احساس خشم و حسادت را در فرزند فعال می کند.
  • فرزند را برای شکست آماده می کند.
  • فرزند مستعد دروغ گویی می شود.
  • آنها منزوی و خودخواه خواهند شد.

جلسه پنجم: آموزش - مهارت (مراحل ساخت پیش بند دستگاه های بدن)

پیش بند آموزشی دستگاه های بدن

 هدف: آموزش دستگاه های بدن در راستای درس مراقبت از سلامت کودک ، پودمان دو م: نظارت بربهداشت فردی کودک

برای آشنایی با مراحل ساخت این پیش بند، اینجا کلیک کنید.

بهبود-تربیت -فرزند

اجازه تماشای بیش از حد تلویزیون به کودک ندهید

کودکانی که زمان زیادی را صرف دیدن تلویزیون می کنند با مشکلات

زیادی در یادگیری مواجه خواهند شد.

کودکان نوپای خود را با خواندن و کارهای خلاقانه ی دیگر سرگرم

کنید و آنها را تشویق کنید تا علاوه بر حرف زدن، گوش هم بدهند.

معجزه - صبح

لبخند

مساحت کوچکی از صورتت را در بر می گیرد

اما مساحت بزرگی در دل

امروز لبخند بزن

بهبود-تربیت -فرزند

پدر و مادر عزیز

کودک را به علت ترسی که دارد تحقیر و سرزنش نکنید.

با او همدلی کنید و بگویید شما هم در کودکی تان از مسائل مختلف می ترسیدید اما کم کم این ترس ها در شما از بین رفته است.