بهبود-تربیت -فرزند

کودک را بدون اما و اگر و گوشه و کنایه مورد تحسین قرار دهید.

برای گرفتن بهترین نتیجه، تعریف و تحسین باید صریح ابراز شود،

بدون اما و اگر و گوشه و کنایه درباره شکست های گذشته یا تضعیف

کردن نتیجه.

جمله هایی مثل:

"خوب عمل کردی- تعجب می کنم که تنبلی نکردی- مشق امشبت خوب است- چرا قبلا از

این کارهای خوب نمی کردی؟-چه عجب خرابکاری نکردی"، هر گونه تاثیر مثبتی را که ممکن

است تعریف و تحسین داشته باشد، خنثی و بی اثر می کند.

فرمول- زندگی

بین علاقه هایتان ومنطق تان ، هیچ وقت یکی را انتخاب نکنید

باورکنید هیچکدامشان به تنهایی درست نیست

نه علاقه ای که بی منطق باشد و نه منطقی که بدون علاقه جلو برود.

همیشه انتخاب هایتان را جوری تعیین کنید که نه بی منطق باشد و نه بی علاقه

یک جور قاعده ی برد، برد