بهبود-تربیت -فرزند

کودک را بدون اما و اگر و گوشه و کنایه مورد تحسین قرار دهید.

برای گرفتن بهترین نتیجه، تعریف و تحسین باید صریح ابراز شود،

بدون اما و اگر و گوشه و کنایه درباره شکست های گذشته یا تضعیف

کردن نتیجه.

جمله هایی مثل:

"خوب عمل کردی- تعجب می کنم که تنبلی نکردی- مشق امشبت خوب است- چرا قبلا از

این کارهای خوب نمی کردی؟-چه عجب خرابکاری نکردی"، هر گونه تاثیر مثبتی را که ممکن

است تعریف و تحسین داشته باشد، خنثی و بی اثر می کند.

فرمول- زندگی

بین علاقه هایتان ومنطق تان ، هیچ وقت یکی را انتخاب نکنید

باورکنید هیچکدامشان به تنهایی درست نیست

نه علاقه ای که بی منطق باشد و نه منطقی که بدون علاقه جلو برود.

همیشه انتخاب هایتان را جوری تعیین کنید که نه بی منطق باشد و نه بی علاقه

یک جور قاعده ی برد، برد

بهبود-تربیت -فرزند

مچ فرزندتان را هنگام کار بد نگیرید

اگرکار فرزندتان بد اما بی خطر و بی ضرر است از روش بی اعتنایی فعال استفاده کنید. یعنی

آگاهانه به آن بی اعتنایی کنید. زمانی که فرزندتان ببیند کارش باعث جلب توجه شما نمی

شود، بعد از مدت کوتاهی دست ازآن برخواهد داشت.

فرمول- زندگی

شکر نعمت، نعمتت افزون کند

بعضی آدم ها اگر باغی پراز گل رز هدیه بگیرند، تنها خارها را خواهند دید.

اما بعضی دیگر ممکن است علفی هرز بگیرند و در آن گلی وحشی ببینند.

                 نوع دیدگاه،کلیدی برای شکرگذاری است

                                          و شکرگذاری،کلیدی برای لذت بردن از زندگی.