فرمول- زندگی

نگران بودن را متوقف کنید.

نفسی تازه کرده و مثبت اندیشی را شروع کنید.

اصول طراحی بروشور

فیلم آموزشی اصول طراحی بروشور

مدرس: سرکارخانم علیزاده

برای دریافت فیلم، اینجا کلیک کنید.

آموزش طراحی پوستر

فیلم آموزشی طراحی پوستر          

مدرس: سرکار خانم علیزاده

جهت دریافت فیلم،اینجا کلیک کنید.

بهبود-تربیت -فرزند

اگرپدر خوش اخلاق، باتحمل و باحوصله باشد، فرزند باشخصیت و بااعتماد به نفس می شود.

حوصله ی پدر، مانند دریایی است که فرزند در آن رشد می کند

و به اندازه وسعت تحمل و حوصله ی پدر، فرزند قدرت و جرات پیدا می کند.

بهبود-تربیت -فرزند

پدر و مادر گرامی

وعده یا قول شما به فرزند هر چند کوچک باشد، فرزند شما آن را از یاد نخواهد برد.

زمانی که زیر قول تان می زنید، در واقع اعتماد کودک تان را از بین می برید.