بهبود-تربیت -فرزند

علل پنهان کاری نوجوانان:

  • نبود ارتباط صمیمانه بین والدین و نوجوان
  • نداشتن شناخت کافی از خصوصیات دوره نوجوانی
  • اعمال نظارت های مستقیم
  • نداشتن اطلاعات از فناوری های روز
  • هماهنگ نبودن والدین در نحوه رفتار با نوجوان

بهبود-تربیت -فرزند

پدر و مادر عزیز

داد زدن نشانه ضعف و ناتوانی شماست.

دادکشیدن و فریاد زدن شما، فرزندتان را تربیت نمی کند بلکه باعث ترس او از شما می شود.

پیشرفت- شخصی

تصورصفر یا صد را کناربگذارید.

بسیاری از انسان ها یا می خواهند در کاری صد بگیرند یا اصلا کار نکنند.

پیشرفت امری تدریجی و پله پله است.

اگر بخواهید از روی پله اول به پله آخر برسید، سقوط تان حتمی است.

امروز - زندگی - کن

سلام صبح زیبای چهارشنبه تون به خیر

درهر اتفاقی چه خوب چه بد،دنبال حداقل یک نکته مثبت باشیم، حتما وجود دارد.

امروزتون پرازحس های قشنگ