پیام تبریک به مناسبت موفقیت هنرجویان پایه یازدهم در آزمون آنلاین کشوری

کسب رتبه کشوری در آزمون آنلاین دروس تخصصی تربیت کودک پایه یازدهم ( پرورش مهارت های

ارتباطی مشارکتی - پرورش مهارت های کلامی ) توسط هنرجویان فعال تربیت کودک استان قم را به

هنرآموزان متعهد و کوشا و هنرجویان عزیز تبریک عرض می نمایم.

 به امید موفقیت های روز افزون

اعلام نتایج آزمون آنلاین کشوری درس پرورش مهارت های کلامی

پایه یازدهم درس پرورش مهارت های کلامی:

رتبه سوم:

هنرستان برقعی: زینب السادات طباطبایی میر

هنرستان دکترحسابی: فاطمه وفایی - زهره غفاری فجر- فاطمه چهاردولی - فاطمه اسم خانی - زهرا

بیرامی - حدیثه عیسی زاده - نسترن نورمحمدی - مائده ولی بیگی

اعلام نتایج آزمون آنلاین کشوری درس پرورش مهارت های ارتباطی مشارکتی

پایه یازدهم تربیت کودک درس پرورش مهارت های ارتباطی مشارکتی:

رتبه سوم کشوری:

هنرستان فدک: فاطمه غریبی

هنرستان فتح المبین: زهرا علی یزدی

هنرستان سید حسن برقعی: نرجس جعفری - زینب السادات طباطبایی میر

پیام تبریک به مناسبت موفقیت هنرجویان پایه دهم در آزمون آنلاین کشوری

کسب رتبه در آزمون آنلاین کشوری دروس تخصصی تربیت کودک پایه دهم ( دروس :مراقبت از سلامت

کودک و کنترل بهداشت وایمنی مراکز پیش از دبستان ) توسط هنرجویان فعال تربیت کودک استان قم را

به هنر آموزان متعهد و کوشا و هنرجویان عزیز تبریک عرض می نمایم.

به امید موفقیت های روز افزون

اعلام نتایج آزمون آنلاین کشوری درس کنترل بهداشت و ایمنی مراکز پیش از دبستان

پایه دهم درس کنترل بهداشت و ایمنی مراکز پیش از دبستان:

رتبه اول کشوری:

هنرستان فتح المبین: مبینا بازوکار - ملیکا زلفعلی پور

هنرستان سیدحسن برقعی: حدیثه رضایی

هنرستان دکتر حسابی: سحرنیکدل - زینب محمدی

رتبه دوم کشوری:

هنرستان فدک: سمیه ونکی فراهانی

هنرستان فتح المبین: یگانه حسنی

هنرستان سیدحسن برقعی: مینا نیکوگفتار - نفیسه بیات - ندا خازنی

هنرستان دکترحسابی: ریحانه داودآبادی - خاطره یوسفی - زهرا هوشیار

رتبه سوم کشوری:

هنرستان فتح المبین:ملیکا زلفعلی پور - مبینا بازوکار - مهدیه عابدینی - یگانه حسنی

هنرستان سیدحسن برقعی: سمانه مردان خانی - فاطمه خان بابایی - ندا خازنی راد - مهسا مینایی

پور-نرگس کرار

هنرستان دکترحسابی: ملیکا کریمی - مژگان خوشبخت- زهرا گونه فراهانی - نسترن باقری - فاطمه

مومن زاده