کسب رتبه دوم استانی تجارب برتر تربیتی

کسب رتبه دوم استانی تجارب برتر تربیتی توسط سرکار خانم اعظم حسینعلی زاده از هنرستان دکتر حسابی

این موفقیت را به همکار فرهیخته خانم حسینعلی زاده و گروه تربیت کودک استان قم تبریک عرض می نمایم.