کسب رتبه اول استانی تجارب برتر تربیتی

کسب رتبه اول استانی تجارب برتر تربیتی توسط سرکار خانم سیده طاهره حسینی از هنرستان دکتر حسابی

این موفقیت را به همکار فرهیخته خانم حسینی و گروه تربیت کودک استان قم تبریک عرض می نمایم.