کارگاه آموزشی

با سلام 

همکاران گرامی خدا قوت

به اطلاع میرسانم کارگاه آموزشی مجازی با عنوان آشنایی با نرم افزار های تدریس در فضای مجازی در روز

یکشنبه 99/9/30 ،  در ساعت 18:30 و از طریق skyroom برگزار می گردد.

لازم به ذکر است تعداد مجاز شرکت کننده فقط 30نفر می باشد.

 تذکرات (در زمینه برگزاري کارگاه از طریق اسکاي روم) :
-1 ساعت اجرا و برگزاري کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .
-2 در برگزاري کارگاه ها ، محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.
-3 شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .
-4 شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.
-5 براي همکارانی که به هر نحوي نام ونام خانوادگی و کد پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .
اداره تکنولوژي و گروه هاي آموزشی متوسطه استان قم