تعویق برگزاری کارگاه مجازی الگوی زیر ساخت لباس مجلسی و عروس

با عرض سلام و احترام

به اطلاع همکاران گرانقدر می رساند کارگاه مجازی الگوی زیر ساخت لباس مجلسی و عروس  که مطابق بخشنامه ارسال شده به مدارس قرار بود در تاریخ 96/11/15 برگزار شود ، به علت مشکل فنی در سرور سامانه آموزش مجازی - که خارج از اختیار ما می باشد - امکان برگزاری ندارد و انشالله با اعلام قبلی در زمان مناسب دیگری برگزار خواهد شد .

زمان تحویل فراخوان طرح درس نویسی و سوال الگو ساز با رایانه

با سلام خدمت همکاران محترم

در مورد فراخوان طرح درس نویسی الگو و برش و فراخوان سوالات الگو ساز با رایانه به توجه همکاران می رساند زمان تحویل این دو فراخوان تا 97/11/7 می باشد لطفا شرکت کنندکان محترم کار های خود را قبل از اتمام زمان مذکور به گروه ها تحویل دهید .

دومین جشنواره مد و لباس

دومین جشنواره مد و لباس استان فارس
فراخوان دومین جشنواره مد و لباس فجر استان فارس
بخش های جشنواره
1 - طراحی ) مسابقه و نمایش (
1-1 ( طراحی لباس
2-1 ) مسابقه زنده طراحی لباس
2 - علمی، دانشگاهی
)غیر رقابتی(
3 - صنعت و فناوری های نوین
1-3 ) نمایش
2-3 ) نشست و کارگاه های علمی
4 - سازمان ها، انجمن ها، تشکل های مرتبط و موسسات هنری مد و لباس
1-4 ) دستگاه های دولتی و نهادهای دولتی فعال
2-4 ) موسسات و انجمن های هنری
3-4 ) برگزارکنندگان رویدادهای مد و لباس
5 - استان ها و اقوام ) بصورت غیرمتمرکز در سراسر کشور (
6 - عرضه محصولات کاربردی اسلامی ایرانی ) فروش غیر متمرکز (
دومین جشنواره مد و لباس استان فارس

ادامه مطلب: دومین جشنواره مد و لباس

شیوه نامه جشنواره مهارت های هنریشیوه نامه دوازدهمین دوره جشنواره مهارتهاي هنري شاخه کاردانش
(96 - ( سال تحصیلی 97
نظر به نقش شاخه کاردانش در توسعه فرهنگ کار و ترویج مهارت هاي شغلی و با توجه به لزوم برگزاري
برنامه هاي مستمر به منظور تشویق و ترغیب دانش آموزان در تقویت بنیه علمی و کاربردي خود و همچنین ارتقاء
سطح کیفی آموزش هاي مهارتی در بالابردن دانش و روحیه نوآوري هنرجویان و نیز ارج نهادن به ارزش هاي
440 مورخ /9374/ 81 و بخشنامه شماره 68 /9/ 440 مورخ 11 /8015/ فرهنگی و هنري ایران زمین، پیرو شیوه نامه 68
84/9/5 و با استفاده از اعتبارات کیفیت بخشی معاونت آموزش متوسطه "دوازدهمین دوره جشنواره مهارت هاي
هنري هنرستان هاي کاردانش" با رعایت موارد ذیل برگزار می شود

ادامه مطلب: شیوه نامه جشنواره مهارت های هنری

مسابقات علمی کاربردی

1
باسمه تعالي
جمهوری اسلامی ایران شماره
وزارت آموزش و پرورش تاريخ
معاونت آموزش متوسطه پيوست
با عنايت به نقش مطلوب برنامههاي مستمر تشويقي و ترغيبي در بروز خلاقيتهاي علمي و عملي و نيز تقويت
روحيه رقابتجويي و رقابتپذيري و با هدف آشنايي جامعه با توانمنديهاي هنرجويان شاخه كاردانش و اشاعه فرهنگ
كار و مهارتآموزي، همچنين فراهم آوردن شرايط مناسب به منظور بهبود كيفيت آموزشهاي مهارتي، مسابقات
علمي-كاربردي برگزار ميشود. اين دوره از مسابقات براي تمام هنرجويان دختر و پسر پايه يازدهم شاخه كاردانش در
چهار زمينه صنعت، خدمات، هنر وكشاورزي و در 33 عنوان آزمون انجام ميشود. لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ شود
تا تمام هنرجويان پايه يازدهم هنرستانهاي كاردانش )دولتي و غير دولتي( از موضوع اطلاع يافته و دركليه مراحل مسابقات
فعالانه شركت نمايند. بدين منظور دستورالعمل اجرايي اين دوره از مسابقات به شرح ذيل اعلام ميگردد:

ادامه مطلب: مسابقات علمی کاربردی