اطلاع رسانی

به نام خدا

باسلام وعرض خدا قوت خدمت همکاران وهنر آموزان گروه خیاطی کاردانش (پوشاک)

باخبر شدیم درسال تحصیلی 99-98چاپ کتاب های نازکدوز متوقف شده ومتاسفانه هنر آموزان کاردانش با مشکلات زیادی روبرو شدند.

لذا از همکاران معاون فنی وسرپرست در خواست همکاری بیشتری  داریم .

ضمن ارتباط باهنرجویان سال قبل وامانت گرفتن کتاب های نازکدوزی برای هنر جویان ورودی 99-98ویا خرید کتب به صورت نیم بها از ایشان برای هنر جویان تا حدودی مشکل کتاب را حل کنیم.

pdfکتب نازکدوز از طریق کانال های مجازی خدمت همکاران ارسال می شود.درصورت نیاز رابطین هنرستان ها اعلام نمایند.

درادامه همکاران سطح استان اگر جزوه یا کتاب خاصی که با استاندارد نازکدوز مطابق باشد معرفی نمایند تا پس از بررسی خدمت همکاران جهت تدریس استفاده کردد.

درپایان برای درس الگو ساز رایانه نرم افزار مانی تدریس شود در صورتی که تهیه این نرم افزار برای هنرستان امکان ندارد با دانلود رایگان نرم افزار جمینی از این نرم افزار استفاده کنند.

در صورت تدریس نرم افزاری غیر از این دو مورد برخورد جدی با ایشان خواهد شد.

                                                                                        باتشکر تلخابی سرگروه پوشاک استان