کتاب های کمک آموزشی

به نام خدا

با سلام وعرض خدا قوت خدمت همکاران وهنر آموزان گروه پوشاک استان

قابل توجه هنر آموزان واستادکاران

جهت هماهنگی در تدریس استفاده ازهرگونه کتاب کمک آموزشی برای تدریس درهنرستان های کاردانش باهماهنگی با سرگروه انجام شود.

استفاده از متدهای غیرازمتریک برای تدریس ممنوع است .

                                                                                             با تشکر تلخابی