فراخوان

با عرض سلام و خدا قوت

هنر اموزان محترم جهت شرکت در فرا خوان ها با سر گرو ه مربوطه همانگ کنند.

باتشکر سرگروه تاسیسات استان قم

کانال تاسیسات

باسلام

آدرس کانال یازدهم تاسیسات در زیر قرار دارد.

https://rubika.ir/tasisatvalfajrqom_11

اطلاعیه

با سلام خدمت همکاران گرامی

برگزاری مجدد کارگاه مجازی سختی گیر اسمز معکوس در اسفند ماه برگزار میگردد.

 

                                                                                                        باتشکر سرگروه استان قم

کارگاه مجازی

با سلام

برگزاری مجدد کارگاه مجازی سختی گیر اسمز معکوس به علت قطع بودن اینترنت در روز برگزاری مجدد اعلام میگردد.

 

                                                                                                       باتشکر

                                                                                    سرگروه تاسیسات استان قم

اطلاعیه

با سلام خدمت همکاران گرامی

به علت قطع بودن اینترنت کارگاه مجازی دستگاه سختی گیر اسمز معکوس مجدد برگزار می گردد و تاریخ اعلام می گردد.

 

                                                                                                باتشکر سرگروه تاسیسات استان