مسابقه طراحی سوال

با سلام خدمت هنرآموزان محترم

باتوجه به ارسال دستورالعمل برگزاری مسابقه طراحی سوال درس تاسیسات بهداشتی  از کلیه هنرآموزان محترم شاغل در هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش استان درخواست می شود نسبت به طراحی سوال و ارسال آن تا پایان دی ماه به گروههای آموزش متوسطه اقدام لازم به عمل آورند.