شارژکولرگازی

با سلام

فیلم آموزش شارژ کولر گازی گاز R410 از لینک زیر دانلود کنید.

https://s29.picofile.com/file/8462207118/d79a894ca7e342cba9e71c45a2cc27e736353361_1080p.mp4.html

 

 

                                                                                                                                  با تشکر

                                                                                                                   سرگروه تاسیسات استان قم

                                                                                                                          محمدجواد کاظمیان

آبشیرین کن

با سلام

برای دریافت فیلم آموزشی دستگاه اسمز معکوس (آبشیرین کن) از لینک زیر دانلود کنید.

https://s26.picofile.com/file/8458820626/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D8%B1_RO.mp4.html

 

 

                                                                                                                                                   با تشکر

                                                                                                                             محمدجوادکاظمیان سرگروه تاسیسات

نقد و بررسی

باسلام

موارد نقد و بررسی کتاب دانش فنی پایه (پایه دهم) و کتاب نصب و راه اندازی سیستم انتقال آب گرم (پایه دهم) را تا 25آذر به گروه های آموزشی ارسال نمایید.

 

                                                                                                                                     با تشکر 

                                                                                                          محمدجواد کاظمیان سرگروه تاسیسات

کتاب موتورخانه پودمان یک

سلام و عرض ادب

فیلم آموزشی کتاب موتورخانه حرارت مرکزی پودمان یک قسمت سه و چهار در لینک های زیر قراردارد

 

1-https://s17.picofile.com/file/8415994126/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_3.mp4.html

 

 

2-https://s16.picofile.com/file/8415998084/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_4.mp4.html

 

 

 

                                                                                                         باتشکر

                                                                                        سرگروه تاسیسات استان قم

موتورخانه حرارت مرکزی پودمان 2

با سلام و عرض ادب

همکاران گرامی فایل آموزشی پودمان 2 کتاب موتورخانه تاسیسات گرمایی قسمت اول در لینک زیر قرارداده شده است.

https://s17.picofile.com/file/8414039168/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%862_1.mp4.html

 

 

                                                                                                                 باتشکر

                                                                                               سرگروه تاسیسات استان قم