کتاب موتورخانه پودمان یک

سلام و عرض ادب

فیلم آموزشی کتاب موتورخانه حرارت مرکزی پودمان یک قسمت سه و چهار در لینک های زیر قراردارد

 

1-https://s17.picofile.com/file/8415994126/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_3.mp4.html

 

 

2-https://s16.picofile.com/file/8415998084/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_4.mp4.html

 

 

 

                                                                                                         باتشکر

                                                                                        سرگروه تاسیسات استان قم

موتورخانه حرارت مرکزی پودمان 2

با سلام و عرض ادب

همکاران گرامی فایل آموزشی پودمان 2 کتاب موتورخانه تاسیسات گرمایی قسمت اول در لینک زیر قرارداده شده است.

https://s17.picofile.com/file/8414039168/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%862_1.mp4.html

 

 

                                                                                                                 باتشکر

                                                                                               سرگروه تاسیسات استان قم

کتاب موتورخانه پودمان یک

سلام و عرض ادب

فیلم آموزشی کتاب موتورخانه حرارت مرکزی پودمان یک قسمت اول و دوم در لینک های زیر قراردارد

 

1-http://s17.picofile.com/file/8412413900/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_3.mp4.html

2-http://s16.picofile.com/file/8412413150/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_4.mp4.html

 

 

                                                                                با تشکر سرگروه تاسیسات استان قم

کتاب موتورخانه پودمان یک

سلام و عرض ادب فیلم آموزشی کتاب موتورخانه حرارت مرکزی پودمان یک قسمت اول و دوم در لینک های زیر قراردارد 1-http://s17.picofile.com/file/8412411142/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_1.mp4.html

2-http://s17.picofile.com/file/8412411526/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%861_2.mp4.html باتشکر سرگروه تاسیسات استان قم

استاندارد

با سلام

استاندارد آموزش شایستگی در لینک زیر قرار دارد.

http://s7.picofile.com/file/8377306818/New_folder.rar.html

 

 

                                                                      باتشکر سرگروه تاسیسات استان قم