کتاب موتورخانه حرارت مرکزی

با سلام وعرض ادب

کتاب موتورخانه حرارت مرکزی در لینک زیر قرار دارد.

 

http://s17.picofile.com/file/8412414942/C211442.pdf.html

 

 

                                                                               باتشکر سرگروه تاسیسات استان قم

کتاب سواد رسانه

با سلام

لینک کتاب تفکر و سواد رسانه و کتاب الزامات محیط کار در زیر قرار دارد.

http://s6.picofile.com/file/8383379350/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1.pdf.html

 

http://s7.picofile.com/file/8383379484/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C.pdf.html

 

                                                                                                            با تشکر 

                                                                                         سرگروه تاسیسات استان قم

 

راهنمای هنرآموز

باسلام

کتاب راهنمای هنرآموز را از لینک زیر دریافت نمایید.

http://s8.picofile.com/file/8344668492/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2_%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C.pdf.html

 

                                                                                                 باتشکر گروه تاسیسات

کتب

با سلام خدمت همکاران گرامی و ارجمند

لینک کتب سال دوازدهم در زیر قرار دارد.

کتاب سرمایشی گرمایشی :http://s8.picofile.com/file/8339415434/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C.pdf.html

کتاب دانش فنی تخصصی : http://s9.picofile.com/file/8339415600/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA.pdf.html

کتاب گرمایشی تابشی : http://s9.picofile.com/file/8339415884/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7_%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%DB%8C.pdf.html

کتاب همراه هنرجو : http://s9.picofile.com/file/8339415968/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%88.pdf.html

 

                                                                                                 باتشکر سرگروه استان قم

کتاب نقشه کشی فنی رایانه

باسلام

لینک کتاب فنی رایانه در لینک زیر قرار دارد .

http://s8.picofile.com/file/8325068668/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C.pdf.html

 

 

                                                                                با تشکر گروه تاسیسات استان قم