کارگاه مجازی

باسلام

کارگاه آموزشی مجازی با عنوان سختی گیر اسمز معکوس در تاریخ های 27و28 آبان ماه از طریق سایت www.qomgt.ir برگزار میگردد.

 

                                                                                            با تشکر سرگروه تاسیسات استان قم