امتحانات میان نوبت

با سلام وعرض ادب

 امتحانات میان نوبت از هفته آینده تاریخ 99/08/24 به مدت دو هفته برگزار میگردد.

 

                                                                                                          با تشکر

                                                                                       سرگروه تاسیسات استان قم