فراخوان

با عرض سلام و خدا قوت

هنر اموزان محترم جهت شرکت در فرا خوان ها با سر گرو ه مربوطه همانگ کنند.

باتشکر سرگروه تاسیسات استان قم