رنگ سال

رنگ سال ایران در سال 1401 چیست ؟

رنگ سبز در فرهنگ ایرانی رنگی محبوب به شمار می رود و سمبل طبیعت بهشت تقدس و پرهیزگاری و دارای هویت ملی است .

سبز ایرانی یا سبز پرشین یکی از 9رنگی است که دنیا آن را به نام ایران می شناسد .این رنگ در طیف رنگ سبز قرار دارد و تلفیقی از رنگ تیره و خاکستری و بیانگر جذابیت و ثبات در کنار امید و شادابی است تا یادآور حال خوب و احساس آرامش باشد و طراحان مد ولباس نیز متناسب با رنگ اعلام شده بتوانند با یکپارچگی بیشتری طرح های خود را ارایه نمایند.