فراخوان طرح درس

مسابقه طرح درس سالانه

کلیه هنراموزان محترم  فنی و حرفه ای

از کتاب طراحی و مدل سازی لباس زنانه

زمان:5 اسفند 97

ایمیل :mihaniranam @ yahoo.com