رنگ سال 2017 میلادی اعلام شد.

   روز گذشته، موسسه پانتون، رنگ سال 2017 میلادی را اعلام کرد.رنگ سال 2017 از سوی موسسه پانتون اعلام شد

این رنگ که Greenery  نامیده شده است، رنگ سبزی است که کمی هم زرد دارد. این رنگ بیش از هر چیز، شما را به یاد برگ های جوان و جوانه گیاهان می اندازدرنگ سال 2017 از سوی موسسه پانتون اعلام شد  

 
رنگ سال 2017 از سوی موسسه پانتون اعلام شد
موسسه معتبر پانتون این رنگ را به عنوان سمبل تازه شدن و شروع دوباره، به عنوان رنگ سال 2017 انتخاب و معرفی کرده است. اهمیت موسسه پانتون در دنیای مد و معماری و طراحی بسیار زیاد است، زیرا مرجع جامع رنگ ها به شمار می رود و هر رنگ، یک کد مخصوص دارد که با ارایه آن کد در هر جای جهان که باشید، دقیقا می توانید به رنگ مورد نظر خود برسید.