تولید محتوای اسفند ماه 98

  محتواهای ویژه بودجه بندی ابتدای اسفند ماه 98

محتوای آموزشی ارسالی از سراسر کشور که در اسفندماه 98

در مجموعه ای گردآوری شده ازسوی دبیر خانه کامپیوتر کشوری

اعلام شد.

لینک دانلود

کآزمون آنلاین

همکاران گروه کامپیوتر کارانش- فنی و حرفه ای

گروه کاردانش کامپیوتر برگزار می کند

آزمون آنلاین " کسب و کار الکترونیکی"

تاریخ اجرا: 139/11/29 ساعت 9 الی 24

نشانی سایت :qomgt.ir

راهنمای شرکت درآزمون

گزینه سامانه آزمون آنلاین

در گام بعدی

منبع آزمون

با تشکر