فراخوان ارسال برترین سنجش عملکردی استاندارد کاربر اتوماسیون اداری

سلام و صلوات بر امام زمان عج الله فرجه الشریف

همکاران گرامی سوالات عملکردی خود را در همه موارد طبق زمان بندی زیر

استاندارد پایگاه داده (َAccess):20 فروردین 1401

استاندارد ارائه مطالب (powerpoint): اول اردیبهشت1401

استاندارد onenote :پانزده اردیبهشت1401به لینک زیر ارسال فرمایید.

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=1436935

در ضمن به برترین سوالات تقدیرنامه استانی تعلق می گیرد