وبینار شی گرایی در پایتون

سلام وقت بخیر

 

ویدئوی اول وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/tXa3Y????????????????????

ویدئوی دوم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/FuLom????????????????????

ویدئوی سوم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/ZbNeC????????????????????

ویدئوی چهارم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/NUhdY????????????????????

ویدئوی پنجم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/LUGjp????????????????????

ویدئوی ششم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/QRD7U????????????????????

ویدئوی هفتم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/7lXvC????????????????????

ویدئوی هشتم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/GOhwa


????????????????????

ویدئوی نهم وبینار کشوری شی گرایی در پایتون

 

https://aparat.com/v/64JEV

 

معرفی یک سایت مناسب برای اجرای فایلهای swf

سلام وقت بخیر

پس از اینکه adobe پشتیبانی خود از فلش پلیر را متوقف کرد، اجرای بسیاری از فایلها با اشکال مواجه شد.
در بسیاری از مواقع با تغییر تاریخ سیستم این مشکل مرتغع می شود.
اما برای اجرای فایلهای swf می توانید در این سایت، فرمت فایل خود را به exe تبدیل و آن را اجرا کنید:

https://www.bullrushsoft.com/online.html