گزارش کارگاه ها و مطالب آموزشی

به اطلاع می رساند 

گزارش کارگاه های برگزار شده در سال جاری

و مطالب آموزشی مورد نیاز در بخش مطالب آموزشی سایت در دسترس همکاران می باشد

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین مایاکشوری

به استحضار می رساند
وفق درخواست دبیرخانه کشوری کامپیوتر مستقردراستان همدان درنظراست
کارگاه آموزشی آنلاین Autodesk Maya
ویژه هنرآموزان رشته کامپیوتر شاخه کاردانش ازطریق Lync
درروز پنج شنبه 98/02/19 ساعت 8 الی 11 صبح برگزارمی گردد
به همین منظور از هنرآموزان علاقمندان دعوت می شود جهت ثبت نام به تارنمای گروه کامپیوتر کاردانش استان کاردانش استان کردستان 
compkurdgroup.mihanblog.comمراجعه نمایند تاکدکاربری ورمزشرکت در وب کنفرانس برای عزیزان درنظرگرفته شود.

آزمون آنلاین شهروند الکترونیک

آزمون آنلاین از کتاب شهروند الکترونیک 
درتاریخ 98/2/10 از ساعت 9 صبح الی 21 برگزار می شود

شرکت برای کلیه هنرآموزان مجاز می باشد

به هنرآموزان برتر تقدیرنامه استانی تعلق می گیرد

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی

یادآوری می شود:

طبق فراخوان اعلام شده از قبل

همکارانی که تولیدمحتوایا کلیپ آموزشی یا مجله الکترونیک

درزمینه استاندارد Dreamweaverتهیه کرده اند

لطفاتا 25 فروردین تحویل دهند