کتاب سواد رسانه

با سلام

لینک کتاب تفکر و سواد رسانه و کتاب الزامات محیط کار در زیر قرار دارد.

http://s6.picofile.com/file/8383379350/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1.pdf.html

 

http://s7.picofile.com/file/8383379484/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C.pdf.html

 

                                                                                                            با تشکر 

                                                                                         سرگروه تاسیسات استان قم