اشنایی با نرم افزار جمینی

نرم‌افزار طراحى الگو و سایزبندى جمینی (Gemini)، محصولى جامع به‌منظور طراحى دقیق، سریع و بدون خطاى الگو مطابق با خواست تولیدکنندگان پوشاک مى‌باشد. با استفاده از این نرم‌افزار، طراحان لباس و الگو مى‌توانند مطابق با متد دلخواه خود و بدون محدودیت، الگوى موردنظر را طراحى نموده، سپس با استفاده از جداول استاندارد سایز موجود در آرشیو نرم‌افزار یا با بهره‌گیرى از جداول مورد تأیید خود که به نرم‌افزار افزوده مى‌شود، الگو را سایزبندى نمایند

ادامه مطلب: اشنایی با نرم افزار جمینی

معرفی نرم افزار های الگو کشی بارایانه

نرم افزار طراحی الگوی لباس    نرم افزار طراحی الگوی لباس

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای کاربردی دیگر استفاده از روشهای سنتی منسوخ شده و غیرکارآمد می باشد چرا که این روشها هم مشمول زمان زیاد و هم هزینه های بسیار گزاف می باشند. در دنیای کنونی رمز موفقیت کشورهای جهان اول در تولیدات پوشاک استفاده از روشهای صنعتی و درکنارآن بهره گیری صحیح از ابزارهای روز ، روشهای نوین طراحی و مدیریت تولید می باشد. نرم افزارهای طراحی لباس که امروزه توسط شرکتهای مختلفی طراحی و تولید گردیده اند

ادامه مطلب: معرفی نرم افزار های الگو کشی بارایانه

بوجه بندی نمرات پایانی دروس

بودجه بندی نمرات ازمون پایانی دروس مهارتی رشته پوشاک شاخه کاردانش
 

رشته پوشاک عنوان مهارت :مانتودوز
  کداستاندارد1/1/40/91-7

1

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون (تئوری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون (عملی)

2

توانایی راه اندازی سرویس نگهداری و...

5

11

10

8

3

توانایی انواع دوخت های اولیه

5

11

7

5

4

توانایی شناخت اندام

1

5/2

1

5/0

5

توانایی اندازه گیری اندام

2

4

2

5/1

6

توانایی رسم الگوی انواع مانتو

12

26

22

5/16

7

توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای........

2

4

2

5/1

8

توانایی اماده کردن پارچه جهت برش

1

5/2

1

5/0

9

توانایی انتقال الگو روی پارچه وبرش ان

2

4

4

3

10

توانایی دوخت انواع تزیینات روی مانتو

1

5/2

5

4

11

توانایی دوخت انواع مانتو

10

22

60

45

12

توانایی اتو کاری نهایی

2

4

2

5/1

13

توانایی تهیه مدل از ژورنال

2

4

17

5/12

14

توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت

1

5/2

1

5/0

 

 

 

بارم بندی درس نازک دوز زنانه

رشته پوشاک کد استاندارد 4/2/41/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون

0تئوری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون

(عملی)

1

توانایی کار با انواع ماشین دوخت

2

1

4

5/1

2

توانایی استفاده از انواع اتو

1

1

3

1

3

توانایی انتخاب پارچه

3

2

3

1

4

توانایی رسم انواع الگوی زنانه

106

66

139

43

5

توانایی دوخت های اولیه خیاطی

3

2

4

5/1

6

توانایی دوخت های اولیه خیاطی

3

2

16

5/5

7

توانایی دوخت انواع لباس زنانه

42

26

140

5/46

 

 

 

 

بارم بندی درس الگوساز لباس به روش حجمی

کداستاندارد:1/1/46/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون(تئوری)

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون(عملی)

1

توانایی شناخت ابزار کار

2

4

2

5/0

2

توانایی اندازه گیری اندام

1

2

2

5/0

3

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی دامن

10

19

62

5/17

4

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی بالاتنه و استین

20

5/38

160

5/44

5

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی یقه

5

5/9

45

5/12

6

توانایی تهیه الگوی حجمی انواع دراپه

2

4

18

5

7

توانایی تهیه انواع مدل سازی لباس

5

5/9

55

5/15

8

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت کار در محیط کار

4

5/7

2

5/0

9

توانایی سایز به سایز کردن

3

6

12

5/3

 

 

  

بارم بندی درس الگوساز وبرشکار (تکدوزی)

کداستاندارد:1/3/2/41/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصدنمره در ازمون(نظری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون

0عملی)

1

توانایی تهیه الگو

18

34

120

5/27

2

توانایی برش

6

11

55

12

3

توانایی دوخت

21

40

260

60

4

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت ......

8

15

2

5/0

 

 

 

 : نویسنده: صفورا محمدزاده