کارگاه آموزشی " گونه شناسی معماری اخلاق گرا "

این کارگاه با حضور آقای دکتر مهدی حمزه نژاد ( عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ) و با موضوع " گونه شناسی معماری اخلاق گرا " در ساعت 16  روز چهارشنبه 5 آذرآغاز گردید . در این جلسه اخلاق در چهارلایه ( قانون / اجتماعی / فردی و الهی ) تعریف شد و ارتباط کالبد و اخلاق ضمن بررسی نمونه های موفق و ناموفق بررسی گردید .

بیان احادیث و روایات و اشارات به آیات قرآن کریم در خصوص ساخت بنا از جمله موارد قابل تامل بود . هم چنین بررسی کالبدهای جرم خیز ، قانون مدار ، نمونه های ناموفق اجتماعی و تطبیق گونه معماری با خصوصیات اجتماعی زمانه از جمله مواردی است که در این نشست بررسی گردید .

پس از پاسخ به سوالات همکاران در ساعت 45 : 17 کارگاه آموزشی پایان یافت .

اسامی شرکت کنندگان : 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

فرشته خوش کلام

2

لیلی قاسمی

3

ناهید مجیدی

4

معصومه بختیاری

5

زهره سادات موسوی زاده

6

امید محمد زاده

7

سید حسین موسوی

8

روح ا... تلخابی

9

محسن گلریز

10

سمانه صباحی

11

نرجس سرسنگی

12

زهرا روحانی فرد

13

زهرا آل بویه

14

بهاره حاجی اسماعیلی

15

فرزانه حاجی حسینی

16

رضا والی

17

محمد مهدی رجا قمی

 

رجوع به اطلاعات پیشین

دوستان و همکاران محترم می توانند برای مشاهده اطلاعات پیشین به ادرسqomrang.blogfa.com  مراجعه نمایند.